Coronavirus

Wmo-lab: adviseren en meedenken vanuit de inwoner over het sociaal domein

Publicatiedatum: 
11 feb 2020

Is dat iets voor u? Het Wmo-lab zoekt nieuwe leden!

Zij steken hun voelsprieten uit, pikken signalen op van inwoners en denken mee over ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Acht actieve inwoners van Dinkelland vormen samen het Wmo-lab, een adviesraad die zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente kritisch kijkt naar alles wat het sociaal domein betreft. 

Waar lopen inwoners, cliëntorganisaties en instellingen zoal tegenaan als het gaat om zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving, ondersteuning en zorg, jeugdhulp, werk en inkomen? Wat gaat goed? En waar zit ruimte voor verbetering? Om deze vragen te onderzoeken is in 2014 het Wmo-lab gemeente Dinkelland gestart. “Het Wmo-lab brengt op verzoek van de gemeente een advies uit op concept beleidsstukken”, vertelt voorzitter Leny Leushuis-Assen. “Dat doen we voor alles wat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, maar ook bij andere vraagstukken uit het sociaal domein. Daarnaast brengen we ongevraagd adviezen uit op basis van signalen die we krijgen. Dat kan via een cliënt- of buurtorganisatie, maar ook via inwoners van Dinkelland.”

Aan de leden van het Wmo-lab de taak om te luisteren wat er leeft onder de inwoners. “We zijn zichtbaar aanwezig bij bijeenkomsten in de kernen of op netwerkbijeenkomsten. We

horen daar veel en dat nemen we mee in onze adviezen. Belangrijk is wel te zeggen dat onze adviesraad er niet is voor individuele zaken, maar we zetten ons altijd in voor het algemeen belang”, aldus Leushuis-Assen.

Denken vanuit de inwoner

Wethouder Ilse Duursma vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen kijken en denken met wat de gemeente doet. “Het is goed dat er een Wmo-lab is dat vragen kan stellen, opmerkingen kan geven en ons zo nu en dan een spiegel voorhoudt.” Eén van de voorbeelden waaruit de meerwaarde van het Wmo-lab blijkt is het taalgebruik dat gebruikt wordt door de gemeente Dinkelland. Duursma: “Het Wmo-lab helpt ons scherp te blijven op dat we onze brieven en mails in begrijpelijke taal schrijven. Daaruit blijkt duidelijk dat deze adviesraad denkt vanuit de inwoners. Door hiernaar te luisteren kunnen wij beter aansluiten bij de behoeften van de samenleving.”

Nieuwe leden gezocht

De acht leden van het Wmo-lab hebben allemaal op hun eigen vakgebied kennis van zaken. “Het is een leuke, actieve club van jong tot oud. Een mooie afspiegeling van de samenleving, dat vinden we belangrijk”, aldus Leushuis-Assen. Omdat een aantal leden aftreedt, is nieuwe aanwas gewenst. “We zijn op zoek naar inwoners die een groot netwerk hebben, een brede blik en die het sociaal domein kennen.” De vacatures voor nieuwe leden vindt u op www.wmo-lab-dinkelland.nl.

Horen wat er leeft

Inwoners die een tip hebben voor het Wmo-lab of een bijeenkomst organiseren over onderwerpen die horen bij het sociaal domein kunnen dit kenbaar maken. Het Wmo-lab is graag aanwezig om te horen wat er leeft. Meer informatie is te vinden op www.wmo-lab-dinkelland.nl

Foto: Duursma met WMO lab
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-