Coronavirus

Woonrijp maken plan Brookhuis Ootmarsum

In 2019 heeft Wegenbouw Lansink B.V. uit Saasveld de opdracht van de gemeente Dinkelland gekregen om nieuwbouwplan Brookhuis definitief woonrijp te gaan maken. Een groot deel van de werkzaamheden van het woonrijp maken is inmiddels afgerond. De Timmusboer en een stuk van de rijbaan van (de straat) Brookhuis moet nog woonrijp worden gemaakt.

Planning 

Bij de uitvoering van het woonrijp maken wordt rekening gehouden met de voortgang van de woningbouw. Ook voor de afrondende werkzaamheden gebeurd dat. In het voorjaar 2021 zal de Timmusboer woonrijp gemaakt worden (geplande uitvoering: 19 april t/m 28 mei 2021). Het laatste stuk rijbaan van (de straat) Brookhuis, tussen Timmusboer en Berend Vinckenstraat, is ten dele woonrijp: de voetpaden en parkeerplaatsen zijn al aangelegd. Omdat de voorberei­dingen van de woningbouw van Brookhuis Noordwest vorderen laten we het asfalt in het laatste stukje van de rijbaan van Brookhuis nog even liggen. Hiermee voorkomen we dat door wringend bouwverkeer schade aan de nieuwe klinkerbestrating ontstaat.

Wat betekent dit voor u?

We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de uitvoering hinder zult ondervinden van onze werkzaamheden. Vanzelfsprekend proberen wij dit te beperken. Voor de start van de werkzaamheden informeren wij de direct aanwonenden door middel van een informatiebrief, waarin onder andere zaken als bereikbaarheid en afvalinzameling worden besproken.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft omtrent de planning, de werkzaamheden of de bereikbaarheid van uw woning, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren:

Tijdens de hele realisatiefase kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitvoerder van Wegenbouw Lansink, de heer. R. Spit. Hij is bereikbaar op: 06 – 20056583. U kunt ook een mail sturen naar: Lansink@lansink-wegenbouw.nl.

Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij bij u in de straat aan het werk zijn.

Ook kunt u contact opnemen met de heer E. Morsink van de gemeente Dinkelland, afdeling Openbare Ruimte.  Hij is te bereiken op telefoon: 0541-854100.

Planning woonrijp maken

Tekening plan Brookhuis