Coronavirus

Woonrijp maken plan Brookhuis Ootmarsum

Na aanbesteding heeft Wegenbouw Lansink B.V. uit Saasveld de opdracht van de gemeente Dinkelland gekregen om nieuwbouwplan Brookhuis in Ootmarsum definitief woonrijp te gaan maken. 

Planning 

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van het woonrijp maken afgerond. Onze globale fasering/planning is vooral afgestemd op de voortgang van de bouw van de nog resterende woningen op nieuwbouwplan Brookhuis. Hieronder vindt u de weergave van deze globale planning. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud in verband met de voortgang van de nog te realiseren woningen en de onvoorziene- en weersomstandigheden. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Wat betekent dit voor u

We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de uitvoering hinder zult ondervinden van onze werkzaamheden. Vanzelfsprekend proberen wij dit te beperken. Voor de start van iedere deelfase informeren wij u door middel van een korte informatiebrief waarin onder andere zaken als bereikbaarheid en afvalinzameling worden besproken.

Overigens zijn deze planning en de definitieve woonrijp-maak-tekening ook hieronder te vinden.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de planning, de werkzaamheden en/of uw bereikbaarheid, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Tijdens de hele realisatiefase kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitvoerder van Wegenbouw Lansink, de heer. R. Spit. Hij is bereikbaar op: 06 – 20 05 65 83. U kunt ook een mail sturen naar: Lansink@lansink-wegenbouw.nl ;
  • Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij bij u in de straat aan het werk zijn;
  • Uiteraard kunt u, indien gewenst, ook contact opnemen met de heer E. Morsink van de gemeente Dinkelland, afdeling Openbare Ruimte.  Hij is te bereiken op telefoon: 0541-854100.l

 

Planning woonrijp maken

Tekening plan Brookhuis