Coronavirus

Zorg, ondersteuning en initatieven

Veel informatie, vragen en antwoorden over het virus vindt u op de website van het RIVM of op de website van de rijksoverheid. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of neem contact op met de GGD Twente.

 

Corona in makkelijke taal

Steffie leg moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Er is ook een filmpje waarin Steffie uitlegt over het coronavirus. Bekiijk het filmpje door hier te klikken: filmpje Steffie coronavirus

Er is ook een filmpje van de stichting Lezen en Schrijven: Klik hier om het filmpje te bekijken.
Meer informatie over de stichting Lezen en Schrijven vindt u hier: website stichting Lezen en Schrijven
 

Luisterend oor

Luisterlijn
Zit u door het coronavirus veel alleen thuis? Of voelt u zich ongerust of alleen? U kunt hierover praten met een vrijwilliger van de Luisterlijn. Bij de telefoonlijn voeren vrijwilligers gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen, of om een andere reden behoefte hebben aan een luisterend oor. In verband met het coronavirus zijn er extra vrijwilligers ingezet.

De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden. Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking.

Rode Kruis telefoonnummer
Het Rode Kruis opent op 16 maart een Hulplijn voor een luisterend oor voor kwetsbaren en ouderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en extra hulp kunnen gebruiken. Het telefoonnummer is 070-4455888.
 

Aantal besmettingen

Kijk op de RIVM-site voor het aantal patiënten met het coronavirus per gemeente. Deze kaart toont het aantal patiënten per 100.000 inwoners.
 

Wie wordt gestest?

Actuele informatie over het testen op corona leest u op de website van de rijksoverheid

Huisarts bellen?
Heeft u hoge koorts, last van benauwdheid of voelt u zich steeds zieker worden? Bel dan met uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost.
De komende tijd zullen veel Nederlanders het coronavirus krijgen. De meeste mensen hebben lichte klachten. Maar er zijn ook mensen die ernstig ziek kunnen worden. Dat zijn meestal mensen uit kwetsbare groepen:
- ouderen boven de 70 jaar
- mensen met een zwakke gezondheid
Dit zijn dezelfde mensen die ieder jaar een griepvaccinatie krijgen. Deze mensen worden getest als het voor de behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen coronavirus hebben.
 

Helpen in de zorg

Alleen samen krijgen we corona onder controle! Daarvoor is hulp in de zorg hard nodig. Ben jij in het verleden verpleegkundige of verzorgende geweest of doe je een opleiding hiervoor? En wil jij helpen? Meld je aan via www.extrahandenvoordezorg.nl, daar wordt vraag en aanbod gecoördineerd.


Vragen over gezondheid, symptomen, besmetting, klachten, enz.?

Medische informatie rondom het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.
 

Information in English and other languages 

Information in English about the coronavirus (COVID-19) in the Netherlands: www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

Information in other languages: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

Geen huisbezoeken

Medewerkers van team ondersteuning & zorg brengen in principe geen huisbezoeken meer, tenzij de situatie urgent is. Telefonisch contact en een digitale melding doen is uiteraard gewoon mogelijk.
 

Corona Hulplijn van de gemeente, Wijkracht en SWTD

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Wijkracht en de gemeente Dinkelland hebben de handen ineen geslagen en een hulplijn opgericht. SWTD heeft haar reguliere werkzaamheden kunnen ombuigen naar een Corona hulplijn. Hier proberen ze een helpende hand te bieden door advies te geven, praktische ondersteuning te bieden of een luisterend oor.

Er zijn veel initiatieven in onze gemeente, maar er zijn ook veel vrijwilligers die graag wat zouden willen doen. Bij de hulplijn komt dit samen. Daarnaast is de hulplijn ook voor mensen met vragen waarbij ze  even niet meer zo goed weet waar ze daarmee naartoe moeten. Of het nu gaat om opvoedvragen, mantelzorgondersteuning, initiatieven voor inwoners, behoefte aan een luisterend oor of informatie: de sociaal werkers ondersteunen, adviseren en helpen waar nodig.

De hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer: 085 051 40 52 of per mail op sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl.
 

Loket acute coronahulp - Oranjefonds

Het Oranjefonds heeft een loket waar initiatieven een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Dit is voor initiatieven die gericht zijn op het lenigen van noden rondom eenzaamheid, armoede en informele zorg. Daarbij verzoeken zij initiatieven nadrukkelijk zich te melden wanneer zij zich richten op moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals:
•    Kwetsbare kinderen (zoeken/vinden van ‘verdwenen kinderen’, voorkomen achterstanden, aansluiting houden)
•    Mensen met psychische problemen
•    Vluchtelingen/migranten
•    Mantelzorgers
Lees hier verder: www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp
 

Vermoeden huiselijk geweld

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op.

Veilig Thuis Twente en de gemeente vinden dat een veilig thuis onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kijk niet weg, blijf betrokken, houd contact, wees alert. Durf oog voor elkaar te hebben. Let op elkaar als je vreemde signalen ziet. Geweld stopt niet vanzelf. Daar moeten we samen iets aan doen. Lees hier verder
 

Informatie voor zorgaanbieders

We begrijpen dat er bij zorgaanbieders veel vragen leven rondom het leveren van zorg tijdens deze periode van het Corona-virus. Op de website van Samen14* is een overzicht te vinden van veelgestelde vragen en antwooden. 
*(OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg)