Coronavirus

Aankoop groen- of reststroken

Aankoop groen- of reststroken

 

Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierdoor is het voor inwoners en bedrijven in bepaalde situaties mogelijk om gemeentelijke groen- of reststroken welke aan hun percelen grenzen, aan te kopen.

Voorwaarden

Elk verzoek om aankoop van groenstroken moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een groen of reststrook grenst direct aan uw perceel;
  • Er zijn geen omgevingsbezwaren, zoals toename sociale onveiligheid of overlast;
  • Er zijn geen verkeerskundige bezwaren;
  • Er zijn geen stedenbouwkundig bezwaren.
  • Ieder verzoek wordt individueel beoordeeld en getoetst aan het beleid.

 

Verzoek tot aankoop grond

Als u een groen- of reststrook van de gemeente wilt kopen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Elk verzoek tot aankoop wordt getoetst aan het beleid. Om een verzoek in te dienen, kunt u het aanvraagformulier downloaden en terugsturen/mailen. Wij willen graag van u weten wat u wilt kopen en waarom u deze grond wilt kopen.

Het aanvraagformulier kan via bovenstaande blauwe knop worden ingediend. Ook kunt u het via de mail of per post indienen. Daarnaast kunt u het aanvraagformulier ook persoonlijk inleveren bij de receptie in het gemeentehuis. Heeft u hierover vragen dan kunt u mailen naar info@dinkelland.nl

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Kosten aankoop grond 2021

Kosten aankoop grond 2021

Als wij meewerken aan uw verzoek, kunt u de grond aankopen voor:

  • Groen of reststroken aan de voorzijde van de woning                    €35,- per m²
  • Groen of reststroken aan de zij- en/of achterkant van de woning    €70,- per m²

 

Bovenop de kosten van de aankoop van de grond komen nog de kadastrale- en notariële kosten. De totale kadastrale kosten zijn afhankelijk van de grootte cq. de waarde van de aan te kopen groen- of reststrook.

De kosten van de notaris kunnen per notaris verschillen. Het is dus raadzaam om deze kosten met elkaar te vergelijken.

Kadastrale kosten aankoop grond

Kadasterkosten groen- of reststroken (tarieven 2020):

Vormen perceel met voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is €100,-

Verificatietarief is €660,-

Vormen perceel van max. 100m2 en koopsom van max. €5000,- is €100,-

Verificatietarief is €57,50

Vormen nieuw perceel met definitieve grenzen en oppervlakte is €440,-

Grensreconstructie: per grens wordt €485,-  plus hoekpunt is €240,-

Verificatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de aanwijs/inmeting van de percelen door het Kadaster.

Zie ook de site van het kadaster www.kadaster.nl