Welkom bij Dinkelland

Nieuws

 • Jeugdkamperen in de gemeente Dinkelland? Meld het!

  Ook deze zomer kan de jeugd uit de gemeente Dinkelland weer kamperen. Het is een traditie voor de middelbare schooljeugd van de gemeente Dinkelland om de zomervakantie te vieren door samen met vrienden te kamperen. Het is daarbij ook dit jaar verplicht dat jonge kampeerders zich aanmelden via de website van de gemeente, zodat er veilig en gezond gekampeerd kan worden.

 • Aanpak ondersteuning en jeugdhulp bij Zorgintensieve Scholen in Noordoost-Twente

  Samen met Stichting Konot en het Twents Carmel College (TCC) ontwikkelen de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser een aanpak voor het regionale zorgintensieve onderwijs. Het gaat hier om kinderen uit Losser, Dinkelland en Oldenzaal die naar speciaal basisonderwijs (SBO) De Windroos of het Praktijkonderwijs van TCC gaan.

Plannen en projecten

 • Onderzoek wateroverlast Dorpsstraat, Disseroltweg en Ottershagenweg

  Openbare ruimte

  Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Water op straat bij extreme regenval vinden we acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen voorkomen dat regenwater in uw woning terecht komt.

 • Eurowerft Denekamp

  Openbare ruimte

  Aantrekkelijker centrumgebied Eurowerft, verbeterde ruimtelijke kwaliteit en beleving (openbare) ruimte, met koppelkansen voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat.

 • Windenergie

  Duurzaamheid

  Gemeente Dinkelland draagt bij aan de landelijke ambities om elektriciteit duurzaam op te wekken. Onder meer met een beleid voor de opwek van windenergie.