Aanvragen (extra) huisnummer

Algemeen

Huisnummeruitgifte is het toekennen van nummers aan vastgoedobjecten, zoals een huis of een bedrijfspand. Het huisnummer bepaalt samen met de straatnaam en postcode het adres waarop een persoon of bedrijf geregistreerd wordt en vindbaar is.

Toekenning

Het toekennen van een nieuw huisnummer, het intrekken van een bestaand huisnummer of het wijzigen van een bestaand huisnummer kan alleen met een officieel besluit van het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt een huisnummerbesluit genoemd. Uitgifte van huisnummers kan op drie manieren plaatsvinden:

  • Het de eerste keer toekennen van nummers aan vastgoedobjecten wordt in principe automatisch geregeld door de gemeente bij de behandeling van een bouwaanvraag.
  • De gemeente kan een bestaand huisnummer wijzigen door het te vernummeren. Bij vernummering wordt een bestaand huisnummer vervangen door een nieuw huisnummer. Vernummeringen worden door de gemeente vooraf kenbaar gemaakt aan betrokken eigenaren/gebruikers.
  • Op verzoek van de eigenaar van een vastgoedobject

Voorwaarden

Iedere eigenaar van een onroerende zaak kan een huisnummer aanvragen. Bij nieuwbouw van een object en het aanvragen van een bouwtoestemming wordt direct vastgesteld of er een nummer wordt toegewezen. Een eigenaar kan een huisnummer aanvragen, wanneer een vastgoedobject geen huisnummer heeft of één huisnummer heeft, maar bestaat uit meerdere zelfstandige delen, zgn. verblijfsobjecten.

Aanvraag en kosten

Een aanvraag moet u doen op het hiervoor bestemde aanvraagformulier huisnummer, deze vindt u onder downloads. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij het Klant Contact Centrum aan het Nicolaasplein 5 in Denekamp of opsturen naar de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA in Denekamp.
Met het formulier moet u een situatietekening, waarop het te nummeren object duidelijk staat aangegeven, meesturen.

De procedure van de aanvraag ziet er als volgt uit:

  1. Wij beoordelen de aanvraag en toetsen deze aan de wetgeving BAG.
  2. Wij nemen een beslissing om al dan niet een huisnummer toe te kennen.

Binnen 6 weken ontvangt u een besluit.

Kosten

Het aanvragen van een huisnummer is gratis. Het daadwerkelijk aanbrengen van een huisnummer is voor rekening van de aanvrager.