Aanvullende bijdrage kinderopvang

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de gemeente u tegemoet komen met een aanvullende bijdrage. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u op basis van sociaal medische indicatie bijzondere bijstand aanvragen. Kinderopvangtoeslag vraagt u online aan bij de Belastingdienst. Voor de aanvullende bijdrage neemt u contact op met de gemeente.

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

 • Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.
 • U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u als ouder:
  • Werk combineert met de verzorging van uw kind
  • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
  • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsf) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos)
  • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft
  • Een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft
  • Een (re)integratietraject volgt en u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het CWI
  • Aan uw werkgever (indien u werk heeft) over een eventuele bijdrage en de hoogte ervan
  • Om een offerte of rekening bij de instantie die uw kind opvangt
  • Voor het invullen van de aanvraag heeft u informatie nodig. Vraag daarom eerst:
  • Als kunstenaar een uitkering krijgt en een WWIK-uitkering ontvangt
  • Een inburgeringscursus volgt

Gemeentelijke bijdrage

Ontvangt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u een aanvullende gemeentelijke bijdrage aanvragen. Dat is een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

U komt daarvoor in aanmerking als u als ouder:

 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsd) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos) en alleen inkomsten heeft uit studiefinanciering
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft of als u een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft.

 

Bijzondere bijstand

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal medische indicatie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

U maakt zelf het bedrag over aan de organisatie die uw kind opvangt. U kunt de gemeente en de Belastingdienst ook machtigen om rechtstreeks aan de organisatie te betalen.