Automatische incasso

Algemeen

Automatische incasso

Als u wilt, kunt u de aanslag van de gemeentelijke heffingen (onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in maximaal negen maandelijkse termijnen betalen.

U moet dan wel de gemeente machtigen om de belasting automatisch te innen.

De gespreide betaling is alleen toegestaan voor aanslagen hoger dan € 100,00. Is uw aanslag lager dan € 100,00 dan wordt de aanslag normaal in drie maandelijkse termijnen geïnd.