Bedrijven Investeringszones (BIZ)-bijdrage

BIZ-bijdrage

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een belasting geheven van binnen de BIZ gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.
De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ en/of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ.

Belastingplicht

De BIZ-bijdrage wordt geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar het belastingobject dat in de BIZ-zone ligt gebruikt. Als het belastingobject op 1 januari van het belastingjaar niet in gebruik is, wordt de aanslag opgelegd aan de eigenaar van het belastingobject.

Link naar verordening BIZ  

Tarieven

De BIZ-bijdrage bedraagt voor de jaren 2023 t/m 2026 bij een WOZ-waarde van:

 Ootmarsum

2023

Tot € 100.000 

€ 500 
meer dan € 100.000 en < €200.000 € 615 
meer dan € 200.000 en < € 300.000 € 730 
meer dan € 300.000 en < €750.000 € 845 
€ 750.000 of meer € 1190 

 

 

 

Bezwaar

Bezwaar kan worden aangetekend wanneer er op 1 januari van het belastingjaar geen sprake is van eigendom of gebruik van een onroerende zaak, waarvoor de BIZ-aanslag is opgelegd.

U kunt digitaal bezwaar maken via het belatingportaal.