Coronavirus

Beleefbaar Ootmarsum

In het centrum van Ootmarsum wordt sinds enkele jaren een aantal knelpunten ervaren waardoor de (be)leefbaarheid van het centrum onder druk komt te staan. Dit is het gevolg van het stijgende aantal bezoekers, meer bewoners in het centrum, de groeiende vraag naar ruimte voor activiteiten en de beperkte ruimte in de historische binnenstad. De gemeente wil graag weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden als het gaat om prettig wonen, toerisme en gastvrijheid, ondernemerschap, mobiliteit en parkeren. Daarom is er een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften. De onderzoeksresultaten hebben we gedeeld tijdens een webinar op 25 maart.   

Algemene informatie over Ootmarsum
Heb je ideeën die ten goede komen aan de (be)leefbaarheid in Ootmarsum?
Neem dan contact op met Femke Lansink (buur(t)vrouw van Ootmarsum) via femke.lansink@noaberkracht.nl of 06-53519658.

Vragen rondom de uitvoering en voortgang van het project mijn (be)leefbaar Ootmarsum kunt u stellen via centrumootmarsum@dinkelland.nl. Of telefonisch aan Ingrid Leferink op 06-14475403.

Onderzoek (be)leefbaarheid centrum Ootmarsum
Op 25 maart 2021 hebben we een webinar gehouden waarin de resultaten van het onderzoek naar de (be)leefbaarheid van het centrum van Ootmarsum zijn besproken.

Het webinar is hier terug te kijken.

De onderzoeksresultaten en de vragen en antwoorden die tijdens het webinar zijn gesteld, zijn hieronder terug te vinden:
Vraag en antwoord
Resultaten onderzoek 

Samenstelling klankbordgroep (Be)leefbaar centrum Ootmarsum
Er is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers(vertegenwoordigers). Deze groep denkt mee over hoe de inwoners en ondernemers betrokken kunnen worden bij oplossingsrichtingen voor het centrum van Ootmarsum. Daarnaast heeft de klankbordgroep ook een signaalfunctie. Door hun contacten in Ootmarsum weten ze goed wat er speelt. De klankbordgroep (Be)leefbaar centrum Ootmarsum bestaat uit:

* Marco Scholte
* Koen Lohuis
* Erik Zikken (OndernemersFederatie Ootmarsum)
* Marijke Kuiphuis
* Jeroen Enkelaar (VVV)
* Gerard Essink
* Gerard Bult (Stadsberaad)
* Tom Veelers

Update (be)leefbaar centrum Ootmarsum – april 2021

De op handen zijnde versoepelingen rondom het openen van de terrassen en verruiming van de winkelmogelijkheden heeft direct invloed de (be)leefbaarheid van het centrum van Ootmarsum. De Rijksoverheid heeft in de persconferentie van 20 april jl. aangegeven dat er versoepelingen van de coronamaatregelen komen per 28 april aanstaande.

Realisatie 1,5 meter-samenleving

Ootmarsum kent als stad een gezellig centrum met kleine smalle straatjes, vele winkels, musea, galerieën en horecagelegenheden. Dit is in de jaren altijd een goede mix geweest in aantrekkingskracht op vele bezoekers. Binnenkort mag de horeca weer van start gaan en worden beperkingen voor winkels (gedeeltelijk) opgeheven. De verwachting is dat mede hierdoor het aantal bezoekers in het centrum weer kan gaan toenemen.

Het is belangrijk dat het centrum van Ootmarsum klaar is voor de 1,5-meter samenleving. Dit betekent dat er verschillende claims ontstaan ten aanzien van de openbare ruimte. Zo moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen bezoekers mogelijk zijn, is er de vraag om het oppervlak van terrassen uit te breiden om te kunnen voldoen aan de normen, moet er geparkeerd kunnen worden, etc.  Daarom heeft de gemeente Dinkelland een plan gemaakt waarbij de 1,5 meter samenleving gerealiseerd wordt. Dit plan moet ervoor zorgen dat de mogelijke toestroom in goede banen geleid wordt. Dat het veilig, maar ook gezellig blijft in Ootmarsum. Daarbij hebben we uiteraard ook de ervaring van vorig jaar meegenomen.

Wat gaat er gebeuren?

1. Gedeeltelijke afsluiting van het centrum
Het centrum wordt op zaterdag en zondag (en feestdagen) afgesloten zoals de standaard zondag afsluiting. Op zaterdag is de afsluiting van 14.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur. Hiervoor is gekozen om met name de 1,5 meter afstand onderling tussen bezoekers te kunnen waarborgen. Veel voetgangers, ruime terrassen en tevens (auto)verkeer in/naast de straten levert onveilige situaties op en maakt het op verschillende plaatsen in de stad onmogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Daarom is er voor gekozen om de Grotestraat tussen de Oldenzaalsestraat en de Westwal tijdelijk aan te merken als éénrichtingsverkeer, op de dagen dat de stad niet is afgesloten. Dit houdt in dat autoverkeer vanuit de Oldenzaalsestraat het centrum in kan rijden, maar dat er vanuit de Westwal niet rechts afgeslagen kan worden de Grotestraat in.

gedeeltelijke afsluiting centrum Ootmarsum
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


2. Terrassen worden verruimd
Horecaondernemers krijgen ook dit seizoen tijdelijk vanwege de Corona-maatregelen meer ruimte om terrassen aan te passen aan de normen die gelden voor de 1,5 meter-samenleving. Daarbij geldt dat de extra ruimte toegekend wordt tot maximaal het aantal stoelen dat standaard is toegestaan. De terrassen mogen ook buiten de periode dat het centrum is afgesloten, blijven staan (dus ook op maandag tot en met vrijdag).

De terrassen mogen als volgt worden geplaatst:

verruimde terrassen centrum Ootmarsum
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


3. Parkeren buiten het centrum
Bezoekers zullen worden verwezen naar parkeerplaatsen buiten het centrum (Stadsweide). Dit gebeurt door middel van tijdelijke borden vanaf verschillende invalswegen naar Ootmarsum, en bij het centrum.

4. Fietsenstalling
Er is behoefte aan extra fietsenstallingen. Dit blijkt uit de ervaring van vorig jaar en reacties die we hebben ontvangen, maar ook uit het onderzoek naar de (be)leefbaarheid van het centrum. Daarom worden er per half mei tijdelijke fietsenstallingen geplaatst op het kerkplein (zie bovenstaand kaartje). We gaan dit voorjaar  en deze zomer bekijken of deze locatie geschikt is en of er voldoende gebruik van wordt gemaakt. Ook kunnen we zo ervaren of er voldoende fietsenstallingen zijn.

5. Toezicht
De toezichtscapaciteit wordt uitgebreid. Vanuit verschillende hoeken is aangegeven dat er vorig jaar te weinig toezicht is geweest vanuit de gemeente als het gaat om het naleven van afspraken en/of coronamaatregelen. Er zal dan ook vaker gecontroleerd worden op het naleven van hiervan.

Evaluatie
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat het gaat om een startplan. We zullen tussentijds evalueren en zo nodig aanpassingen doorvoeren.

Tot slot

Wij begrijpen heel goed dat u als inwoner, ondernemer of bezoeker concessies moet doen ten opzichte van de ‘normale’ situatie. Wij hebben echter te maken met een uitzonderlijke situatie waarin we met elkaar verkeren en hopen dan ook op uw begrip. De maatregelen zijn bedoeld om bezoek aan Ootmarsum (weer) mogelijk te maken, maar wel op een verantwoorde manier.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via centrumootmarsum@dinkelland.nl. Vermeld hierin ook uw telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Op deze websitepagina vindt u de laatste informatie over de ontwikkelingen van het centrum van Ootmarsum.