Coronavirus

Contact ondernemers

Bedrijfsconsulent Ingrid Leferink

Om u een zoektocht naar de juiste contactpersonen te besparen, kunt u als ondernemer met al uw vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink. Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers vormt zij de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert u als ondernemer zoveel mogelijk te faciliteren

Ingrid Leferink Foto
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Heeft u een vraag over ondernemen in de gemeente Dinkelland? Stuur dan een mail naar ondernemers@dinkelland.nl of bel (06) 1447 5403 voor het maken van een afspraak met onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink.

Ondernemersserviceteam

Vragen van ondernemers worden in het Ondernemersserviceteam besproken.

Dit team bespreekt wekelijks de binnengekomen vragen en bekijkt de plannen, ideeën en ontwikkelingen vanuit kansen en mogelijkheden. Vanuit dit team wordt de vraag in de gemeentelijke organisatie uitgezet. De bedrijfsconsulent maakt deel uit van dit team en houdt het proces in de gaten.

De leden van het ondernemersserviceteam onderhouden de contacten met diverse ondernemersverenigingen en andere bedrijf gerelateerde instellingen.

Ondernemers kunnen via Ingrid Leferink bij het ondernemersserviceteam terecht voor alle vragen aan de gemeente over het voeren van een bedrijf en relevante economische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen: Informatie over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, bedrijventerreinen, centrumontwikkelingen, innovatie, subsidiemogelijkheden en over arbeidsbemiddeling van vast en tijdelijk personeel.

Meldingen openbare ruimte

De bedrijfsconsulent gaat niet over vragen en/of meldingen die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen, openbare ruimte, riolering, straatmeubilair. Mocht u een melding willen doen op dit gebied dan kunt u die online doorgeven via het digitale meldformulier of via telefoonnummer 0541-854100.

OST maart 2019
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

 

Klankbordgroep Onderneem!

  • Tom Olde Dubbelink

  • Ellen Loohuis

  • Femke Nijland

  • Hans Snoeijink

  • Harry Grooters

  • Jos Brunninkhuis

  • Louis Koopman

  • Pim Koegler