Echtscheiding

Algemeen

Is uw huwelijk ontbonden door echtscheiding of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of uw partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dat voor u.

Wat u moet weten

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is. De Rijksoverheid geeft meer informatie over scheiden

Kosten

Inschrijving in de registers van de burgerlijke stand      Geen
Afschrift akte burgerlijke stand        €13,40