Coronavirus

Forensenbelasting

Degene, die geen hoofdverblijf in de gemeente heeft, maar er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zichzelf of voor zijn of haar gezin een “gemeubileerde woning” beschikbaar houdt, ontvangt een aanslag forensenbelasting. Het daadwerkelijk gebruik maken van de woning gedurende een periode van negentig dagen is niet noodzakelijk.

De aanslag

Degene, die de “gemeubileerde woning” ter beschikking heeft, ontvangt de aanslag van de gemeente. Bij verkoop in de loop van het belastingjaar kan zowel de nieuwe als vorige eigenaar aangeslagen worden. Wijzigingen in de loop van het belastingjaar zijn niet van invloed op het belastingbedrag.

Toeristenbelasting

Als u uw gemeubileerde woning tevens verhuurt aan derden bent u ook toeristenbelasting verschuldigd. Als u geen stukken van de gemeente over de toeristenbelasting heeft ontvangen, bent u verplicht dit te melden bij de gemeente.

 

 

Tarief

Het tarief voor forensenbelasting bedraagt € 285,00.

Bezwaar

Bezwaar kan aangetekend worden:

•  wanneer er sprake is van hoofdverblijf binnen de gemeente en/of

•  wanneer de woning niet voor negentig dagen of meer voor de belastingplichtige of voor zijn/haar gezin beschikbaar is.

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.