Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen bij de gemeente Dinkelland. U kunt via de button hier direct onder de geheimhouding digitaal aanvragen. Ook kunt u het persoonlijk regelen in het gemeentehuis of per post.

Wat u moet weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan :

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicapten of jeugdwelzijnswerk
 • De stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

 

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

 

Hoe werkt het

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen vier weken een brief
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen
 • Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen
   

Voor wie aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw minderjarig kind dat bij u woont
   

Afspraak maken 

Hebt u geen DigiD? Vraag uw geheimhouding persoonsgegevens  dan persoonlijk aan op het gemeentehuis. Denkt u hierbij aan uw identiteitsbewijs. U kunt hiervoor een afspraak maken met ons, dan weet u precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik daarvoor de blauwe knop hierboven. Wilt u liever geen afspraak maken, dan kunt u uitsluitend op woensdag- en donderdagmorgen tussen 08.30 – 12.30 uur of dinsdagavond tussen 17:00 - 19:30 uur bij ons terecht.

U kunt het ook per post aanvragen met het formulier “aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens” (geprint en ondertekend) en stuur het op met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Heeft u er haast bij, dan kunt u het ingevulde formulier ook op het gemeentehuis inleveren.

Het ingevulde formulier stuurt u op met een kopie identiteitsbewijs naar gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA  Denekamp.

 

Meenemen

Kosten

Geen