Gemeenteraad

De gemeenteraad van Dinkelland vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Dinkelland en vormt samen met het college van Burgemeester en Wethouders (college van B en W) het gemeentebestuur.

Om de 4 jaar kiest u, als u 18 jaar of ouder bent en in de gemeente Dinkelland woont, uw gemeenteraad. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. Het aantal behaalde stemmen bepaalt het aantal zetels dat elke fractie inneemt in de raad. Bij het nemen van beslissingen geldt dat elke zetel overeenkomt met één stem.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid dat in de gemeente Dinkelland gevoerd wordt. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van B en W. De gemeenteraad stelt de begroting en de jaarrekening vast en houdt op die wijze de financiën van de gemeente goed in de gaten.

De gemeenteraad van Dinkelland bestaat uit 21 gemeenteraadsleden en neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Dat betekent dat een voorstel is aangenomen als de helft plus 1 van de aanwezige gemeenteraadsleden voor een voorstel is.

Meer lezen over de gemeenteraad of een vergadering bekijken? Kijk op de website van de gemeenteraad.dinkelland.nl.

Gemeenteraad Dinkelland