Coronavirus

Gemeenteraad


U kunt deze vergaderingen live thuis volgen via de uitzending op de website van de gemeenteraad (link hieronder).


Alle informatie over de gemeenteraad kunt u hier vinden:
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/

Informatie over de gemeenteraad van vóór 1 april 2018 kunt u vinden op :
https://archief.bestuursweb.nl


Wat is de rekenkamercommissie?
De gemeente Dinkelland heeft een rekenkamercommissie, samen met de gemeenten Oldenzaal en Losser. Er kunnen gezamenlijke rekenkameronderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Dinkelland en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt?  Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten?  Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet onderzocht en gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.
De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

  • de heer drs. G.H.A.M. Lohuis (Fons)  Lohuis (voorzitter)
  • mevrouw dr. E.G. (Erie) Tanja (lid)
  • de heer M. Loman (Mike) Loman (lid)


De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris:

  • mevrouw E. (Els) Meerenburgh


De rekenkamercommissie is te bereiken via:


Wat doet de rekenkamercommissie?
De commissie denkt goed na over te onderzoeken onderwerpen. Zij vraagt ook aan raadsleden en burgers om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
  • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Een  onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
  • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.


Openbaarheid
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Dinkelland. Daar zijn ook de jaarplannen en de jaarverslagen te vinden.

Hebt u als inwoner een onderwerp voor een rekenkameronderzoek?
De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Dinkelland. U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie neem via de griffie van uw gemeente contact op met de rekenkamercommissie.  


De gemeenteraad gaat in gesprek met de jongeren van Dinkelland
De raad van Dinkelland neemt veel besluiten. Bijna altijd zijn dat besluiten die van invloed zijn op de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Een heel belangrijke groep onder de inwoners, vooral als het om de toekomst van Dinkelland gaat, zijn de jongeren in onze gemeente. De raad vindt het heel belangrijk om te weten hoe de jongeren van Dinkelland denken over hun toekomst in onze gemeente. Dan gaat het om zaken als wonen, werken en leven. De raad heeft ervoor gekozen in gesprek te gaan met de groep jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat jongeren bezig houdt, waar ze tevreden over zijn, maar vooral ook wat volgens hen anders en beter moet in Dinkelland. De raad wil op deze manier de jongeren invloed geven op de raadsbesluiten die jongeren aangaan.

De komende weken kun je raadsleden en commissieleden in je dorp of stad tegenkomen om gesprekken te voeren met jongeren. Je kunt zo maar de vraag krijgen: ‘heb je even een momentje voor een gesprek?’ Hopelijk zeg je dan ja! Wil je daar niet op wachten en alvast het formulier invullen? Klik dan hier.

Terugsturen formulier
We vragen je het formulier in het gemeentehuis in Denekamp af te geven bij de receptie, in de brievenbus of mee te geven aan één van de raads- of commissieleden. Voor meer informatie over de gemeenteraad van Dinkelland, zie https://gemeenteraad.dinkelland.nl/.

Privacyverklaring
Voor meer informatie over hoe wij als gemeente omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, kijk dan hier https://www.dinkelland.nl/privacyverklaring.