Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U kunt de gezondheidsverklaring ook als papieren formulier kopen in het gemeentehuis.

Wat moet u weten

  • Het CBR beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk gezond bent om een auto of een ander motorvoertuig te kunnen besturen. Daarvoor moet u een gezondheidsverklaring invullen, een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • U vult het formulier van het CBR zelf in. Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in;
  • U kunt de gezondheidsverklaring ook kopen in het gemeentehuis;
  • U stuurt het volledig ingevulde formulier op naar het CBR. Het adres staat op de gezondheidsverklaring.
     

U heeft een medische keuring nodig als u:

  • 75 jaar of ouder bent;
  • een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid;
  • een rijbewijs aanvraagt voor vrachtwagen of bus.


Antwoord van CBR

U krijgt zo snel mogelijk reactie van het CBR. Dat duurt een aantal weken. Als u rijgeschikt bent, kunt u een rijbewijs aanvragen in het gemeentehuis.

Meer weten

Het CBR geeft meer informatie over de gezondheidsverklaring.

Meenemen

Bankpas of contant geld. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Kosten

gezondheidsverklaring   €37,80