Coronavirus

Groene en blauwe diensten

Vergoedingsmogelijkheden voor beheer landschapselementen

Met de provinciale regeling Groene en Blauwe Diensten hebben provincie en gemeente Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser het beheer van Landschapselementen door particulieren geregeld. Hiermee worden de karakteristieke landschapselementen voor de toekomst behouden. En dat is mooi, want wie geniet er nu niet van dit prachtige Nationaal Landschap!

Landschapselementen zoals een houtwal, singel, solitaire boom, poel of wandelpad zijn karakteristieke elementen die iets vertellen over het ontstaan van het landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap hebben gebruikt. Daarnaast leveren veel landschapselementen een bijdrage aan bijzondere ecosystemen; zo zijn specifieke soorten planten en dieren gekoppeld aan bepaalde elementen. De landschapselementen horen zo bij Overijssel en dus ook in Noordoost Twente dat we ze bijna vanzelfsprekend vinden. Maar in de afgelopen eeuw is het aantal sterk verminderd.

Doordat de elementen geen praktische functie meer hebben als veekering of houtvoorziening, is het onderhoud minder voor de hand liggend. Eigenaren van landschapselementen draaien nu voornamelijk alleen op voor het onderhoud en beheer. Dit terwijl iedereen ervan geniet. Het vergoedingssysteem Groene en Blauwe Diensten brengt hier verandering in en stelt een vergoeding beschikbaar voor het beheer en onderhoud van dit gemeengoed.

Hoe werkt het?

In Dinkelland zetten we specifiek in op het behoud van de houtwallen ouder dan 60 jaar en op beekdalen, kampen en essen. Deze landschapselementen kunnen dus in aanmerking komen voor een vergoeding. Als u zo’n landschapselement op uw land beheert en onderhoudt, kunt u daarvoor een contract afsluiten. U levert een dienst en ontvangt in ruil daarvoor een vergoeding uit een landschapsfonds. Dit fonds is opgericht om een langdurige financiering te kunnen garanderen en is gevuld door de gemeente en de provincie Overijssel. Maar ook private partijen kunnen een financiële bijdrage leveren. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en houden we samen ons Nationaal Landschap Noordoost Twente mooi!

Waarom u meedoet aan Groene en  Blauwe Diensten?

• U draait niet meer alleen op voor het behoud van landschapselementen op uw land. U ontvangt een reële beloning voor de Groene of Blauwe Dienst die u biedt.
• U bent langere tijd verzekerd van een vergoeding.
• U krijgt ondersteuning bij de uitvoering van uw diensten.
• Dankzij uw inzet, kan iedereen nu en in de toekomst van de landschapselementen blijven genieten.

Meer informatie:

Voor meer informatie over beide subsidieprogramma’s kunt u contact opnemen met dhr. G. Davina, gemeente Dinkelland, 0541-854100 of de volgende websites raadplegen: www.noordoost-twente.nl