Identiteitsfraude

Algemeen

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Kopie van uw identiteitsbewijs

Enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Voor meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken kijkt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fraude voorkomen

U kunt doen om fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs te voorkomen door een aantal zaken op de kopie te schrijven, namelijk: 

  • dat het een kopie is,
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • de datum waarop u de kopie afgeeft,
  • streep uw Burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het Burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering.

Tot slot

Geef dus nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Meer informatie is te vinden op de site: www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude