Intaketafel

Algemeen

Heeft u een plan of initiatief dat niet past in het omgevingsplan? We hebben een intaketafel ingevoerd om u snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en uw kansen. Via de intaketafel wordt uw plan integraal beoordeeld vanuit de verschillende vakspecialisten.

Aanmelden

Via de accountmanager of beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling kunt u zich aanmelden, tel 0541 - 854 100. Bij de aanmelding zal worden aangegeven wat u moet aanleveren aan stukken. In zijn algemeenheid is dat de locatie waarop de plannen betrekking hebben, uw gegevens en een tekening en/of toelichting van de plannen.

Voordelen van de intaketafel

  • U heeft aan het begin van het proces duidelijkheid
  • U weet wat de mogelijkheden zijn
  • Omdat u weet wat u kunt doen duurt het proces minder lang

Hoe verloopt het gesprek

  • Het gesprek met vakspecialisten duurt ongeveer een half uur. Ook bestaat de mogelijkheid om uw plan toe te lichten. Het overleg vindt plaats op het gemeentehuis in Tubbergen of Dinkelland. 
  • De vakspecialisten geven een eerste verwachting over de wenselijkheid van uw plan. Ze bespreken ook waarop u moet letten wanneer u het plan verder uitwerkt. Maar misschien kan tijdens het gesprek ook duidelijk worden dat uw plan niet veel kans heeft

Behandeling

U ontvangt na afloop van het gesprek een terugkoppeling. Hierin staat wat er besproken is. Mogelijk kunt u daarna een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen is meer nodig, bijvoorbeeld omdat uw plan niet past binnen het omgevingsplan en kan worden gestart met een principeverzoek.