Coronavirus

Jan Mistrate Haarhuis

Jan Mistrate

In het leven van een mens kan het moment aanbreken dat je met een persoon het leven verder wilt delen. Dat moment in iemands leven noemen we aangaan van een huwelijk of partnerschapsregistratie. Naast alle wettelijke en formele zaken gaat het hierbij om ervaren van geluk. Als je er van uitgaat dat het huwelijk een verbintenis is voor een zeer groot aantal jaren dan verdient het huwelijk en de huwelijksplechtigheid zorgvuldige aandacht. Samen zaken goed voorbereiden en duidelijk maken wat je wilt of juist niet wilt.
Dat is ook mijn uitgangspunt dat ik hanteer tijdens de gesprekken die ik voer met het a.s. bruidspaar. Van belang is dat het jullie huwelijk, jullie feest is en dat het verloopt zoals jullie dat graag wensen. Het is dan ook een dag van feest en plezier. En aan zo’n dag wil ik mijn bijdrage geven als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand. Het is een dag voor jullie als bruidspaar en daarvan vind ik dat die zo goed en soepel mogelijk moet verlopen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren door op een voor jullie als bruidspaar passende manier invulling aan te geven.

Jan Mistrate Haarhuis