Klachten

Algemeen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

Klacht doorgeven

Let op! Het indienen van de klacht is een formele klacht tegen (een medewerker van) de gemeente over de wijze waarop u behandeld bent. Lees van tevoren waarover u een klacht kunt indienen.

Een klacht digitaal doorgeven met DigiD (te volgen via uw PIP) Een klacht digitaal doorgeven zonder DigiD

Over klachten

De gemeente heeft oog voor de menselijke maat en is helder en eerlijk in de communicatie naar u. Wij werken op basis van vertrouwen en communiceren op een betrokken en gelijkwaardige manier. Wij proberen problemen te voorkomen en indien nodig samen met u op te lossen, op een respectvolle en open manier in een vertrouwelijke sfeer.

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u zich met een klacht tot de gemeente wenden. Iedereen heeft het recht om bij de gemeente een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

Waarover kunt u klagen?
Klachten moeten gaan over gedragingen van gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Had dat volgens u anders gekund of gemoeten, dan kunt u daar een klacht over indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling. 

Waarover kunt u niet klagen?
Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit? Dat kan via de volgende pagina.
Wilt u een ongemak melden over uitvoeringszaken in uw leefomgeving zoals straatonderhoud, groenonderhoud of milieuoverlast? Dat kan via de pagina melding doen.

Heeft klagen zin?
Ja, iedere klacht zien wij als een gratis advies! Als u uw klacht bij ons kenbaar maakt, dan helpt dat ons om onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht is voor ons een kans. Wij vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Ons uitgangspunt is dat uw verhaal altijd gehoord en serieus genomen wordt. Indien wij fouten hebben gemaakt dan bieden wij daarvoor graag onze excuses aan, en nemen wij maatregelen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.

Waar kunt u terecht?

  • U kunt uw klacht of vragen over klachtbehandeling bespreken met onze klachtencoördinator. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0541-854100 . U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Onze klachtencoördinator gaat dan samen met u op zoek naar een oplossing of ze verwijst u door naar de juiste instantie.
  • U kunt uw klacht digitaal kenbaar maken via bovenstaande button.
  • Ook kunt u uw klacht ter attentie van de klachtencoördinator per post indienen op het volgende adres: Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Behandeling van de klacht

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij één aanspreekpunt: onze klachtencoördinator. De klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over uw klacht. De klachtencoördinator brengt ook de betrokken medewerker of bestuurder op de hoogte. In eerste instantie zal geprobeerd worden de klacht met de betrokkenen op een informele manier op te lossen. Lukt het niet om de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, dan worden u en de betrokken ambtenaar of bestuurder door de klachtencoördinator uitgenodigd om standpunten toe te lichten tijdens een hoorzitting. Deze hoorzitting wordt voorgezeten door een klachtenbehandelaar. Na de hoorzitting brengt de klachtenbehandelaar advies uit aan het college van B&W. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is (of niet) en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Indien uw klacht wegens wettelijke regelgeving of verstreken termijnen niet in behandeling kan worden genomen, dan krijgt u hier schriftelijk bericht over.

Meer weten?  Wij verwijzen u graag door naar: