Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Algemeen

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is een administratieve handeling. Er wordt een omzettingsakte opgemaakt.

Mogelijkheden

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. U wilt uw partnerschap omzetten in een huwelijk zonder ceremonie. Dit is een administratieve handeling aan de balie of in een spreekkamer in het gemeentehuis. Hiervoor moet u beiden aanwezig zijn.

U maakt telefonisch een afspraak met een medewerker van het team burgerzaken. Maak deze afspraak in elk geval 4 weken van tevoren. Voor de administratieve omzetting betaalt u leges. Na het maken van de afspraak moet u de melding omzetting partnerschap indienen.

Voorwaarden administratieve omzetting:

  • Omzetting vindt plaats aan de balie of in een spreekkamer;
  • U bent samen aanwezig; er komen géén getuigen in de akte;
  • Er wordt geen toespraak gehouden;
  • Geen vrije keuze trouwambtenaar;
  • Tijdens de omzetting wordt alleen de akte getekend;
  • Omzetting duurt maximaal tien minuten;
  • U betaalt leges voor de administratieve omzetting (2024: € 49,90).

2. U wilt het geregistreerde partnerschap in een huwelijk omzetten op een buitenlocatie of in de raadszaal door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Er zijn diverse manieren waarop dit kan. Op de pagina trouwen/geregistreerd partnerschap vindt u alle informatie en de tarieven die ook gelden voor de omzetting van een partnerschap in een huwelijk. De informatie en de tarieven die voor een huwelijk staan vermeld, gelden ook voor de omzetting van een partnerschap in een huwelijk. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u terugkeren naar de pagina omzetting partnerschap in een huwelijk, om de melding voorgenomen partnerschap in te dienen.

Melding omzetting partnerschap in een huwelijk indienen

Via de button digitale Melding omzetten partnerschap in een huwelijk start u het indienen van de melding. Eén van beiden logt in met DigiD. Tijdens het invullen moet u van beide partners een geldig identiteitsbewijs uploaden en een door beiden ondertekende instemmingsverklaring. Bij een omzetting is het niet mogelijk een trouwboekje af te geven. Wel kan er op uw verzoek een afschrift van de omzettingsakte worden verstrekt. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.

Getuigen

Bij de omzetting komen geen getuigen in de akte. Er kan op uw verzoek een niet-officiële akte worden bijgemaakt waarop maximaal vier namen van getuigen komen. Die kunnen tijdens de ceremonie informeel ondertekenen. Als u dit wilt moet u tijdens het invullen van de melding omzetting partnerschap in een huwelijk, een identiteitsbewijs van deze niet-officiële getuigen toevoegen.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

U kunt zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar uw huwelijk voltrekt. Tijdens het invullen van de melding kunt u uw voorkeuren voor een trouwambtenaar aangeven.  Onder deze tekst vindt u een link naar pagina “Wie zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand”. 
 

Voor de administratieve omzetting en de budgetomzetting geldt dat u een ambtenaar krijgt toegewezen door de gemeente.
 

Ook kunt u de omzetting door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd in een andere gemeente) laten sluiten. Deze ambtenaar krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het omzetten van het partnerschap in een huwelijk. In de digitale aanvraag kunt u de gegevens van de ‘eigen’ ambtenaar invullen. Hiervoor betaalt u leges. Tijdens het invullen moet u de volgende documenten uploaden:
•    een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor en achterkant);
•    een kopie van de huidige benoeming in een andere gemeente;
•    en een kopie van de beëdiging door de rechtbank.
 

Wie zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand?

Leges

De leges die betaald moeten worden, zijn gelijk aan de leges die wij heffen voor een huwelijk op een buitenlocatie of in de Raadszaal/Burgerzaal.