Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En heeft u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente.

Wat moet u weten

Eerst openbaar riool

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan.

Type rioolstelsel

Vraag een aansluiting op het type rioolstelsel dat bij uw terrein ligt. Op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom ligt een vrijvervalstelsel, buiten de bebouwde kom meestal een drukriool. Bel voor de zekerheid de gemeente, tel (0541) 85 4100.

Let op: via een drukriool mag u alleen afvalwater afvoeren, dus geen regenwater.

Aanvragen

Gemeente Dinkelland
Postbus 11
7590 AA Denekamp

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of zij een rioolhuisaansluiting voor uw terrein kan maken
Als de aansluiting problemen oplevert, stelt de gemeente u een andere mogelijkheid voor
Is bij u een aansluiting op het vrijvervalstelsel aangelegd? Dan krijgt u de rekening wanneer de aansluiting klaar is
Hebt u een aansluiting op het drukriool nodig? Dan krijgt u de rekening na aanleg van het drukriool.

Kosten

Soort aansluiting   Prijs
Aansluiting gemengd rioolstelsel   € 3000,-
Aansluiting gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel   € 3000,-
Aansluiting alleen DWA-systeem   € 3000,-
Aansluiting op verbeterd gescheiden systeem met separate afvoer schoon (dak)oppervlak   € 3000,-
Aansluiting drukriool, u betaalt de werkelijke kosten met minimum van   € 9000,-
Bestemmingsplan / Bedrijventerrein Aansluiting zit bij de grondprijs in   € 0,-