Coronavirus

Schadeloket maatregelen Natura 2000

Heeft u schade naar aanleiding van de uitvoering van maatregelen in of nabij een Natura 2000 gebied? Dan kunt u bij het Schadeloket van de provincie een verzoek indienen om de schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Meer informatie over het schadeloket vindt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-maatregelen/.