Terrassenbeleid

Terrassen zijn belangrijk om een kern aantrekkelijk en leefbaar te houden. We willen daarom horecaondernemers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om terrassen in te richten. Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid en en de bereikbaarheid van hulpdiensten. De Algemene regels voor terrassen geven de mogelijkheid om, binnen bepaalde kaders, terrassen in te richten. Ook is in de regels opgenomen hoe een ondernemer een terras in de openbare ruimte kan plaatsen. Hiervoor hoeft de ondernemer niet langer een ontheffing aan te vragen. Verder geven de algemene regels mogelijkheid om (live) muziek te spelen op het terras. Daarnaast geeft de regeling de gemeente de mogelijkheid om in geval van ongewenste situaties handhavend op te treden. 

Folder

De folder 'regelrecht het terras op' is een eenvoudige samenvatting van de algemene regels voor terrassen. Bekijk de folder onder downloads.

Algemene regels 

Bekijk hier de Algemene regels voor terrassen zoals door de gemeente Dinkelland vastgesteld. De algemene regels voor terrassen vindt u onder downloads.

Formulier incidentele festiviteiten

Maximaal 6 keer per jaar mag er muziekgeluid ten gehore worden gebracht op het terras. Hiervoor moet minimaal 2 weken van tevoren een melding incidentele festiviteiten worden gedaan. Download het formulier onder downloads.