Coronavirus

Wethouder Benno Brand

Wethouder Brand

Portefuille wethouder Benno Brand
(tweede locoburgemeester)

  • Agenda voor Twente
  • Economische zaken
  • Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente
  • Landbouw
  • Natura 2000
  • Recreatie en toerisme
  • Sport
  • Vergunningen, ruimtelijke ordening
  • Vliegveld Twente
  • Kernwethouder Ootmarsum, Agelo en Rossum

 


 


 

 

Nevenfuncties:

Ambtsgebonden

Bezoldiging
Bestuurslid openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Nee
Lid Dagelijks Bestuur Regio Twente Nee
   

Niet ambtsgebonden

 
Directeur/mede-eigenaar Moving advertising Ja
Directeur/eigenaar Chino BV Ja