WhatsApp Buurtpreventie

Algemeen

Steeds meer mensen maken gebruik van een buurt WhatsApp-groep. Ten eerste om gezamenlijk een oogje in het zeil te houden in hun straat, buurt of wijk, maar ook om verdachte situaties te melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van de WhatsApp-groepen van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Doordat er relatief snel en eenvoudig veel buurtbewoners kunnen worden bereikt, is het voor inbrekers en andere ongenode gasten lastiger om hun slag te slaan. Hierdoor kan de Buurtpreventie Whatsapp-groep bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid bij u in de buurt.

Werkwijze

U kunt aan een WhatsApp-groep maximaal 256 deelnemers toevoegen. Het is een gemakkelijke en snelle manier om informatie uit te wisselen onder de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan informatie over personen die opmerkelijk gedrag vertonen of een berichtje over een bijzondere situatie. Het opstarten van een WhatsApp-groep buurtpreventie is een initiatief van buurtbewoners. Eén buurtbewoner richt een nieuwe groep op en is daarmee beheerder van de groep.

De SAAR- methode

Voor een juist gebruik van de app is het goed om een aantal afspraken met elkaar te maken over gedrag en gebruik van de WhatsApp-groep. Daarvoor wordt de SAAR- methode gebruikt.

Dat werkt als volgt:

S – Signaleer (U ziet iets)
A – Alarmeer (U meldt het bij de politie door 112 te bellen)
A – App (U meldt de situatie in de WhatsApp-groep)
R – Reageer (U, of een ander uit de groep onderneemt iets op het bericht)

Bent u getuige van een misdaad of ziet u een verdachte situatie? Twijfel dan niet en bel direct 112.

Rol gemeente en politie

Het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is een initiatief van en voor inwoners van Dinkelland. Het wordt door uzelf opgericht. Als gemeente moedigen we zelfredzaamheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid aan. Vanuit de gemeente ondersteunen we u graag in de realisatie van dit soort groepen. Zie hiervoor ook Handleiding WhatsApp-groepen.

Het beleid van de gemeente Dinkelland is er op gericht om het aantal niet-rechtsgeldige borden in de gemeente te verminderen. Het ontsiert de openbare ruimte, het onttrekt de aandacht van de rechtmatige borden en het kost extra onderhoud. De gemeente Dinkelland kiest er bijvoorbeeld voor om geen extra Buurtpreventie-borden beschikbaar te stellen. Daarnaast spelen ook veiligheidsoverwegingen mee, inbrekers zullen immers sneller richting gebieden (buitengebied) trekken waar geen groep actief is of geen bordjes zijn geplaatst. Uiteraard zijn onze inwoners vrij om zelf aangeschafte WhatsApp borden of stickers te plaatsen op eigen erf, in de tuin of achter het raam. Het is niet toegestaan om zelf borden te bevestigen aan straatverlichting, verkeersborden of ander straatmeubilair in de openbare ruimte.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 of 0900-8844 gedaan wordt. Deelname van een wijkagent in de WhatsApp-groep is geen verplichting. Dit is aan de wijkagent zelf om hierin een keuze te maken.

Meedoen

Als u graag een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk, dan kunt u op www.wabp.nl (WhatsApp Buurtpreventie Nederland) nagaan of er bij u in de buurt al een groep actief is. U kunt zich aanmelden bij de groep door contact op te nemen met de beheerder. Als er nog geen groep actief is, kunt u er zelf één oprichten met behulp van de handreiking voor inwoners.

Door het bundelen van alle WhatsApp preventie initiatieven op één website, wordt getracht een overlap van groepen te voorkomen. Op www.wabp.nl is een WhatsApp groep geen losstaande lokale cel. De kracht van buurtpreventie ligt hem vooral in de samenwerking met aangrenzende straten, buurten of wijken. Een verdachte zal zich niet houden aan de grenzen van de buurt, maar wil juist zo snel mogelijk de plaats delict ontvluchten. Als beheerder van een bestaande WhatsApp groep kunt u de groep aanmelden op www.wabp.nl.

Daarnaast vinden wij het als gemeente prettig om ook zelf zicht te hebben op het aantal Buurtpreventie WhatsApp-groepen in onze gemeente. U kunt uw groep dan ook aanmelden via veiligheid@noaberkracht.nl. Graag hierin uw naam en de straat/buurt/wijk noemen waarin uw groep actief is. Ook bestaat de mogelijkheid om de contactgegevens voor de groep op onze website te publiceren. Dan verzoeken wij u om ook de contactgegevens van de beheerder mee te sturen.

De bij ons bekende WhatsApp-groepen staan hieronder vermeld, u kunt u hiervoor aanmelden door naam, adres en telefoonnummer door te geven aan de onderstaande contacten:

KernContactpersoonTelefoonnummer
Noord-Deurningen

Aanmelden via mail:

voorzitter@noord-deurningen.nl

 
Denekamp AlgemeenEddy Tukkers0622521539
Denekamp "Het Pierik"Freddy Bakker0616889812

Vragen

Heeft u vragen over Buurtpreventie WhatsApp-groepen? Neem dan contact op met de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente via email: veiligheid@noaberkracht.nl, of telefonisch 0541-854100.