Aanpak ondersteuning en jeugdhulp bij Zorgintensieve Scholen in Noordoost-Twente

Samen met Stichting Konot en het Twents Carmel College (TCC) ontwikkelen de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser een aanpak voor het regionale zorgintensieve onderwijs. Het gaat hier om kinderen uit Losser, Dinkelland en Oldenzaal die naar speciaal basisonderwijs (SBO) De Windroos of het Praktijkonderwijs van TCC gaan.

Deze kinderen hebben vaak een extra ondersteuningsbehoefte of maken gebruik van jeugdzorg. De aanpak moet binnen twee jaar leiden tot een structurele ondersteunings- en jeugdhulpvorm bij deze scholen, ingebed in de bestaande werkwijze. 

De ervaring is dat als school, gemeente, zorg en welzijn (de sociale basis) als een team binnen school samenwerken, er waar nodig snel goede ondersteuning mogelijk is voor een leerling. Dat voorkomt dat problemen erger worden en meer hulpverlening nodig is. Het zorgt ervoor dat de leerling en het betrokken gezin zelfredzamer zijn. De leerling groeit veilig en gezond op en kan volop mee blijven doen aan het onderwijs. 

Passende ondersteuning op de Windroos en Praktijkonderwijs
De gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal en het onderwijs zijn een aantal jaar geleden begonnen met afstemming over de manier waarop zorgintensief onderwijs kan worden vormgegeven. Daarbij willen de gemeenten samen met de Windroos en het Praktijkonderwijs het verschil maken door meer partijen in school te halen voor de best mogelijke ondersteuning van de jeugd. Meerdere professionals werken samen waardoor eerder een signaal wordt opgepakt en de best passende ondersteuning of jeugdhulp kan worden geboden. Dit kan individueel of in groepsverband. 

Door eerder en preventiever in te zetten worden zwaardere problemen zoveel als mogelijk voorkomen. Het onderwijs inclusief de begeleiding staat open voor alle jeugdigen in de betrokken gemeenten. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om voorliggende voorzieningen in de eigen woonplaats te betrekken. 

Verkenningsfase afgerond na de zomervakantie
Doorpak B.V. gaat in een aantal fasen samen met de betrokken scholen en overige betrokkenen het plan van aanpak maken voor deze nieuwe werkwijze. Doorpak heeft in de gemeente Hengelo al de nodige ervaring opgedaan bij het (verder) ontwikkelen van de JeugdHulpTeams op zorgintensieve scholen.