College Dinkelland stelt isolatieprogramma 2024 vast

Dinkellandse invulling van Nationaal Isolatieprogramma

Binnenkort kunnen inwoners van Dinkelland gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning. Het college heeft het Isolatieprogramma 2024 voor Dinkelland vastgesteld. Daarin staan drie concrete maatregelen voor inwoners; het voortzetten van de al bestaande isolatiesubsidie, het ontwikkelen van een hulploket subsidies en financiering, en later in het jaar een doe-het-zelf-subsidie. 

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Hiervoor heeft het Rijk vier miljard euro beschikbaar gesteld. Dinkelland werkt samen met Tubbergen, Oldenzaal en Losser aan een concrete invulling van het Nationaal Isolatieprogramma.

Continueren bestaande subsidieregeling voor isolatie

Een deel van de gelden wordt gebruikt om de al bestaande subsidie voort te zetten. Inwoners kunnen in hun woning isolatiemaatregelen laten uitvoeren en hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal € 750,-. 

Extra online hulploket voor subsidies en financiering

Het online energieloket van de gemeente biedt woningeigenaren al gratis en onafhankelijk advies over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Om inwoners daarnaast nog beter te adviseren en hulp te kunnen bieden bij het aanvragen van subsidies en financiering, krijgt het energieloket een hulploket. Dit hulploket biedt ondersteuning aan huiseigenaren. Hiervoor wordt een regionaal adviseur gezocht. Het energieloket is te raadplegen via www.dinkelland.nl/energieloket

Doe-het-zelf-subsidie

Later dit jaar volgt een subsidieregeling voor inwoners die hun woning zelf willen verduurzamen. Deze regeling komt beschikbaar voor bepaalde woningtypen, gebaseerd op WOZ-waarde en Energielabel. De vier Noordoost Twentse gemeenten werken gezamenlijk aan de invulling van deze derde maatregel voor de doe-het-zelvers. Naar verwachting komt deze regeling na de zomer beschikbaar.

Regionale voorbereiding en uitvoering in Noordoost Twente

Onder de noemer Energie van Noordoost Twente werken de vier gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser samen aan de energietransitie. De komende periode werken de vier gemeenten aan concrete invulling van deze aanpak. Zodra inwoners gebruik kunnen maken van de subsidie, het hulploket of de doe-het-zelf-subsidie, worden zij door de gemeenten geïnformeerd.