Column | Discriminatie wordt niet getolereerd door onze gemeenschap

Alle Nederlandse gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om goede opvang te bieden aan vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Deze ‘taakstellingen’ zijn naar rato ten opzichte van het aantal inwoners. Die opgave is groot en ook in Dinkelland moeten wij onze bijdrage leveren.

We vangen al geruime tijd Oekraïense vluchtelingen op in Dinkelland. Ook asielzoekers zullen we hier moeten huisvesten. De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met een inventarisatie van mogelijke opvanglocaties. Op het moment dat we kunnen spreken van een reëel scenario, informeren wij onze inwoners hierover.

Tenslotte heeft de gemeente de verplichting om statushouders van een woning te voorzien. Deze verplichting heeft de gemeente al jaren. En tot voor kort verliep het huisvesten van statushouders ook altijd zonder grote problemen. Echter, dat is aan het veranderen. En niet omdat er meer of grotere problemen zijn, maar omdat er meer negatieve reacties op komen die mij zorgen baren. Bij sommige van deze nieuwe inwoners ontstaat zelfs angst voor bedreiging en intimidatie. Dan denk ik: “Waar zijn we mee bezig!”

“Mensen die uit een onveilige omgeving zijn gevlucht, voelen zich hier in Dinkelland ook niet meer veilig.”

Racisme en intimidatie

Ik hoor helaas opmerkingen als “Ja, die mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig, maar niet in ons dorp”, “die ‘zwarten’ horen hier niet” en ga zo maar door. En nog erger is dat er in onze gemeente een gezin woont dat geïntimideerd wordt. Er worden spullen tegen het voorraam van de woning gegooid en de kinderen worden uitgescholden. Het gezin, dat uit een onveilige omgeving is gevlucht, voelt zich nu hier in Dinkelland ook niet meer veilig. Dit is toch te gek voor woorden!

Hier herkennen wij ons niet in

In Dinkelland gaan wij als noabers met elkaar om. Vriendelijk en respectvol. Een gemeenschap en plek waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Dat is wat ik ervaar in al onze mooie kernen en dat is een belangrijke reden waarom ik hier zo graag burgemeester ben. We zijn het hier niet altijd met elkaar eens en delen niet altijd dezelfde mening. Gelukkig maar, dat hoeft ook niet! We hoeven elkaar ook niet te overtuigen, maar we kunnen het er met elkaar over hebben, op onze beroemde nuchtere Twentse manier. Zo doen wij dat hier.

“Discriminatie en bedreiging worden niet getolereerd in - én door - onze gemeenschap.”

Wij accepteren hier geen onacceptabel gedrag

Ik hoor ook geluiden van inwoners, dat zij zich storen aan mensen die discriminerende opmerkingen maken en zich zelfs zorgen maken over intimidatie en bedreiging. Dit gedrag is niet alleen onacceptabel, maar ook strafbaar. Discriminatie en bedreiging kan een enorme impact op mensen hebben en op de gemeenschap als geheel. Laat ik hier ook even heel duidelijk in zijn: Discriminatie en bedreiging worden niet getolereerd in - én door - onze gemeenschap.

Daar zorgen we samen voor

Gelukkig weet ik dat bijna iedereen in Dinkelland dit soort gedrag afkeurt. Dit is niet het Dinkelland dat wij samen zijn en zeker niet hoe we willen worden. Laten we er samen voor zorgen dat Dinkelland de plek blijft, waar iedereen zich gewoon veilig en thuis kan blijven voelen.

John Joosten
Burgemeester gemeente Dinkelland