Coronavirus

Coronavirus en sport

Heeft u als sporter of ouder nog vragen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie: klik hier voor de link. U kunt ook de vragenlijst van de NOC*NSF bekijken, klik hier

Wilt u als (sport)vereniging meer weten over steunmaatregelen? Kijk dan hier

Sporten met spe(e)lregels

De informatie op deze pagina is voor alle sport- en speelaanbieders (zoals Scouting/Jong NL/ondernemers), met betrekking tot de verruiming van de sport- en speelmogelijkheden.

Gezien de ernst van het corona virus moet het sporten en bewegen met veel voorzichtigheid gebeuren. Daarvoor zijn (veel) spe(e)lregels nodig. Op die manier hopen we met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen dat het corona virus in alle hevigheid weer om zich heen gaat grijpen.
 

Wie mogen er hoe sporten?

- Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en is enkel in de buitenlucht toegestaan.  Er is geen maximale groepsgrootte.

- Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen maximale groepsgrootte.

- Voor volwassenen, boven de 18 jaar, geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.
 

Wilt u sport of beweegactiviteiten aanbieden? Dan verzoeken wij u hiervoor een aanvraag in te dienen. Hoe dit werkt en wat u hiervoor moet aanleveren leest u hier

Let op! Heeft u al een goedgekeurde aanvraag voor sporten/bewegen onder de 18? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag te doen voor boven de 18. Wel vragen we u ons hiervan op de hoogte te brengen. Lees voor meer informatie het tabblad 'sporten 18 jaar en ouder'. 

 

Sporten 18 jaar en ouder

Sportactiviteiten voor iedereen van 18 jaar en ouder is sinds 11 mei toegestaan. Dinkelland sluit zoveel mogelijk aan bij het landelijke protocol ‘Verantwoord Sporten’. Op de website van NOS NSF vindt u het meest recente protocol en kunt u ook meer informatie vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol
 

Ik heb al een goedgekeurde aanvraag voor buiten sporten onder de 18 ontvangen

Als uw aanvraag sport/beweegactiviteiten voor onder de 18 is goedgekeurd,dan heeft u ook al een verenigings-corona-protocol opgesteld. Voor de 18+ doelgroep gelden dezelfde richtlijnen en dus ook dit protocol. U hoeft ons van eventuele wijzigingen/aanscherpingen in uw protocol niet op de hoogte te stellen. Wij gaan ervan uit dat deze eventuele wijzigingen ten goede komen aan het beter coördineren en zorg dragen voor de gezondheid.

Wel vragen we u een mail te sturen (aanvraagsport@noaberkracht.nl) met de melding dat u ook voor de doelgroep 18+ sportactiviteiten gaat opstarten. Dan zijn wij als gemeente op de hoogte waar er door 18+ gesport gaat worden, dit ook met het oog op handhaving. 
 

Ik heb nog geen aanvraag voor sport/beweegactiviteiten ingediend

Dan vragen wij u dit alsnog te doen. Hoe u een aanvraag indient en wat daarvoor nodig is leest u in dit document
Hier vindt u ook het protocol 'verantwoord sporten' en posters waarvan u gebruik kunt maken. 
 

Ik heb al een goedgekeurde aanvraag, maar wil gebruik maken van een andere locatie

Het streven is om zoveel mogelijk op één locatie te blijven. Hebt u toch weloverwogen redenen waarom u van een andere locatie gebruik wilt maken, dan zult u hiervoor opnieuw een aanvraag moeten indienen. Het verenigings-corona-protocol blijft van kracht, maar lever waar nodig een toelichting hoe u – op die specifieke locatie – u aan de richtlijnen kunt houden.
 

Verruimde openingstijden (Twents protocol 'verantwoord sporten')

In het Twents protocol ‘Verantwoord Sporten’ stond dat de accommodaties alleen geopend mochten zijn tussen 16.00 en 21.00 uur en in de schoolvakanties en weekenden van 9.00 tot 21.00 uur. Deze begin- en eindtijden komen te vervallen. Dit betekent dat de verenigingen/bedrijven naar eigen inzicht (met opnieuw het in acht nemen van de verschillende richtlijnen) hun activiteiten ook buiten deze tijden kunnen plannen. Als u van ons goedkeuring op uw aanvraag hebt ontvangen, hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen voor activiteiten die buiten de voorheen vastgestelde openingstijden vallen. Hiervoor hoeft u ook geen melding te doen bij ons.
 

Gymonderwijs binnen

Tot op heden is het nog niet toegestaan dat het gymonderwijs in de binnensportaccommodaties plaatsvindt. Wanneer een school u vraagt om uw accommodatie te gebruiken voor het gymonderwijs willen wij u vragen hier hulpbehoevend tegenover te (blijven) staan. Wij willen u vriendelijk danken voor deze mede- en samenwerking. 
 

Heel veel succes, samen maken we er wat van!!

Heeft u  nog vragen? Het antwoord op veel vragen vindt u op de website van de NOC*NSF. Heeft u vragen over de juridisch gevolgen voor bonden en verenigingen, lees dan deze informatie van NOC*NSF

Voor vragen, opmerkingen en het opsturen van uw verenigingsprotocol + ‘contactpersoon corona’ en het aanspreekpunt van de organisatie kunt u mailen naar aanvraagsport@noaberkracht.nl

Op dit moment worden wij overspoeld met telefoontjes, wij hopen op uw begrip en willen u vragen zoveel mogelijk uw vragen te stellen via de mail. Wij zullen deze dan zo goed en spoedig mogelijk beantwoorden.

Sporten onder de 18 jaar

Sportactiviteiten voor iedereen onder de 18 jaar is sinds 28 april toegestaan. Dinkelland sluit zoveel mogelijk aan bij het landelijke protocol ‘Verantwoord Sporten’. Op de website van NOS NSF vindt u het meest recente protocol en kunt u ook meer informatie vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol
 

Aanvraag indienen

Wilt u sport of beweegactiviteiten aanbieden aan kinderen/jongeren onder de 18 jaar? Dan verzoeken wij u hiervoor een aanvraag in te dienen. Hoe u dit doet en wat daarvoor nodig is leest u in dit document
Hier vindt u ook het protocol 'verantwoord sporten' en posters waarvan u gebruik kunt maken. 
 

Verruimde openingstijden (Twents porotocol 'verantwoord sporten')

In het Twents protocol ‘Verantwoord Sporten’ stond dat de accommodaties alleen geopend mochten zijn tussen 16.00 en 21.00 uur en in de schoolvakanties en weekenden van 9.00 tot 21.00 uur. Deze begin- en eindtijden komen te vervallen. Dit betekent dat de verenigingen/bedrijven naar eigen inzicht (met opnieuw het in acht nemen van de verschillende richtlijnen) hun activiteiten ook buiten deze tijden kunnen plannen. Als u van ons goedkeuring op uw aanvraag hebt ontvangen, hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen voor activiteiten die buiten de voorheen vastgestelde openingstijden vallen. Hiervoor hoeft u ook geen melding te doen bij ons.
 

Gymonderwijs binnen

Tot op heden is het nog niet toegestaan dat het gymonderwijs in de binnensportaccommodaties plaatsvindt. Wanneer een school u vraagt om uw accommodatie te gebruiken voor het gymonderwijs willen wij u vragen hier hulpbehoevend tegenover te (blijven) staan. Wij willen u vriendelijk danken voor deze mede- en samenwerking. 
 

Heel veel succes, samen maken we er wat van!!

Heeft u  nog vragen? Het antwoord op veel vragen vindt u op de website van de NOC*NSF. Heeft u vragen over de juridisch gevolgen voor bonden en verenigingen, lees dan deze informatie van NOC*NSF

Voor vragen, opmerkingen en het opsturen van je verenigingsprotocol + ‘contactpersoon corona’ en het aanspreekpunt van de organisatie kunt u mailen naar aanvraagsport@noaberkracht.nl

Op dit moment worden wij overspoeld met telefoontjes, wij hopen op uw begrip en willen u vragen zoveel mogelijk uw vragen te stellen via de mail. Wij zullen deze dan zo goed en spoedig mogelijk beantwoorden.