Coronavirus

Duurzaamheid

De paraplu boven duurzaamheid

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Om hieraan een steentje bij te dragen heeft Nederland een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

Er zijn landelijk inmiddels een paar concrete doelen gesteld:

  • In 2023 moet 20% van de opgewekte energie duurzaam zijn;
  • In 2050 moet de opwekking van energie 100% duurzaam zijn.
     

Dit is een enorme maatschappelijke taak en om dat uit te voeren moet er veel werk worden verzet. Om te voorkomen dat iedereen ‘maar wat doet’, worden er afspraken gemaakt tussen bedrijven, particulieren en de overheid. Deze worden per regio samengevat in de Regionale Energie Strategie (RES).

In Twente wordt deze strategie (RES-T) opgesteld samen met de 14 Twentse gemeenten, de TES (Twentse Energie Strategie), programma NEO (Nieuwe Energie Overijssel), het Rijk en de VNG gesteld worden.

Wat is het doel van de gemeente Dinkelland?

Wij vinden dat duurzaamheid een manier van denken is die geïntegreerd moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt voor de gemeente Dinkelland zelf, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere overheden.

Duurzaamheid overschrijdt lokale grenzen, daarom willen we regionaal samenwerken in combinatie met lokale projecten en processen. We gaan zelf het goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

Lees meer

www.energievannoordoosttwente.nl

www.duurzaamthuistwente.nl