Coronavirus

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Dit is op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Bij volledige leerplicht dient een kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school te gaan. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatie plichtig tot ze 18 zijn. De kwalificatieplicht eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 heeft bereikt of een *startkwalificatie heeft behaald. *Een startkwalificatie betreft een diploma op minimaal niveau MBO2, HAVO of VWO. Bij schoolverzuim (spijbelen) schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De gemeente Dinkelland heeft ingaande het schooljaar 2014-2015 de leerplichthandhaving ondergebracht bij de gemeente Oldenzaal, afdeling Leerplicht. Bij deze afdeling kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en scholen terecht voor informatie, advies, hulp en bemiddeling.

Wat u moet weten

  • Meer informatie op Rijksoverheid.nl
  • Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van Gemeente Oldenzaal: mevrouw R. Wolbers, E-mail: r.wolbers@oldenzaal.nl, en/of mevrouw Eva de Vries, leerplichtambtenaar/RMC medewerker, E-mail: e.devries@oldenzaal.nl. Gemeente Oldenzaal, Postbus 354,                   7570 AJ Oldenzaal, Tel: (0541) 588111.