Melden klein evenement

Algemeen

Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig, maar is een melding al voldoende. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Wat u moet weten

Geen vergunning nodig, wel een melding doen.

Onder een klein evenement wordt verstaan, een evenement waarbij:

  1. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 uur en 24.00 uur;
  2. géén muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur en 23.00 uur het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van  omringende woningen niet wordt overschreden;
  3. de activiteiten geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en het verkeer en de hulpdiensten niet belemmeren of de doorstroming beperken;
  4. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximale 25 m² per object;
  5. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen.

Onder een klein evenement wordt mede verstaan een optocht, een herdenkingsplechtigheid, een muziekvoorstelling die niet langer dan één uur duurt, een wandel-, loop- of fietstocht en een bijeenkomst op de openbare weg als:

  1. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 uur en 24.00 uur;
  2. géén muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en gedurende het tijdsbestek tussen 07/00 uur en 23.00 uur het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
  3. de activiteiten geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en het verkeer en de hulpdiensten niet belemmeren of de doorstroming beperken.

Voor een buurt- of straatfeest hoeft geen melding te worden gedaan.

Evenementenvergunning

Past het evenement niet binnen deze hierboven vermelde regels dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een evenementenvergunning is vaak een gecombineerde vergunning. Dat wil zeggen dat er meerdere vergunningen/ontheffingen in de aanvraag aanwezig zijn.