Evenementenvergunning

Algemeen

Wat u moet weten

Geen vergunning nodig, wel een melding doen

Soms is een evenementenvergunning niet nodig en is een melding voldoende. Meer informatie over het indienen van een melding voor een klein evenement vindt u op de pagina: melding klein evenement.

Evenementenvergunning
Past het evenement niet binnen de regels van een klein evenement dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een evenementenvergunning is vaak een gecombineerde vergunning. Dat wil zeggen dat er meerdere vergunningen/ontheffingen in de aanvraag aanwezig zijn.

U kunt hierbij denken aan een vergunning voor een feesttent of een ontheffing van de Zondagswet. Het kan ook zijn dat er verkeersmaatregelen nodig zijn en dat er een verkeersbesluit genomen wordt.

De burgemeester kan een evenementenvergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Of als de aanvraag niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid.

Voor het houden van een evenement moet u rekening houden met een aantal regels. Deze regels hebben betrekking op o.a. de eindtijden van het evenement, de geldigheid van de vergunning, het maximum aantal evenementen en de inzet beveiligers.

Deze regels zijn vastgesteld door de burgemeester en gelden voor alle (vergunningplichtige) evenementen. Deze richtlijnen treft u hier aan bij downloads.

Klik hier voor meer informatie over evenementen en voor bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsplan.

Geen gebruik ballonnen tijdens evenement
De gemeente Dinkelland raadt af om heliumballonnen en/of wensballonnen op te laten. Het valt niet te controleren waar deze ballonnen neerkomen, waardoor de ballonnen (en de linten, touwtjes, clips e.d. die aan de ballon vastzitten) in de natuur of in de zee kunnen belanden. De dieren kunnen deze resten voor voedsel aanzien, of raken verstrikt in de linten/touwtjes. Ook bij de zogenaamde biologische ballonnen duurt het jaren voordat die ballon is vergaan en is de kans groot dat hij schade aanricht aan het milieu.

Wensballonnen zijn ballonnen die worden opgelaten door middel van een brandend kaarsje. Als de wensballon in zee belandt, wordt deze aangezien voor voedsel en kunnen dieren gewond raken. Wensballonnen met brandende kaarsjes zijn bovenal gevaarlijk omdat ze brand kunnen veroorzaken.

Er zijn allerlei andere feestelijke alternatieven, deze vindt u op www.dieballongaatnietop.nl. Belangrijk is dat u controle houdt over wat u gebruikt zodat het nadien weer opgeruimd kan worden.

Evenementenconsulent
Als er (nieuwe) evenementen worden georganiseerd kunnen burgers en/of organisaties contact opnemen met de evenementenconsulent. De evenementenconsulent zorgt dat de vragen over bijvoorbeeld het verkeer of geluid op de juiste plaats in de organisatie terecht komen. Dit geldt ook voor contact met de externe hulpdiensten, zoals de brandweer en/of de politie. De evenementenconsulent zorgt voor hulp in het proces naar het evenement toe.

De gemeente heeft twee evenementenconsulenten, dit zijn Bert Oelen en Sylvia Olde Klieverik, beiden werkzaam bij het team APV en bijzondere wetten. U kunt contact opnemen met Bert Oelen via b.oelen@noaberkracht.nl en met Sylvia Olde Klieverik via s.oldeklieverik@noaberkracht.nl.

Aanvragen

Evenementenvergunning
Een aanvraag voor een evenementenvergunning doet u tenminste 12 weken voordat de activiteit of het feest plaatsvindt. Het aanvraagformulier evenementenvergunning dient volledig ingevuld te worden. Vergeet niet het aanvraagformulier evenementenvergunning te ondertekenen en alle bijlagen (plattegronden op schaal, veiligheidsplan, tenttekening en constructieve gegevens tent, podium en/of tribune, veiligheidsplan) mee te sturen.

Bijlagen bij het aanvraagformulier evenementenvergunning
Op het aanvraagformulier evenementenvergunning staat aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen (vraag 19).
Op de situatietekening van het terrein dient u de aanrijroute en de opstelplaats voor de hulpdiensten aan te geven.
U dient ook een veiligheidsplan in te leveren, voor een voorbeeld kunt u er een dowloaden bij downloads. Soms is het voldoende om een kortere versie van het veiligheidsplan aan te leveren, u kunt hiervoor contact opnemen met het team Wonen en Leven.
U moet in het veiligheidsplan in elk geval vermelden:

  • welke activiteiten u gaat organiseren
  • een lijst met contactpersonen opnemen die bereikbaar zijn tijdens het evenement
  • omschrijving van de organisatie met een communicatieschema;
  • beschrijving geneeskundige inzet (EHBO), beveiliging en verkeersmaatregelen; (zie voor richtlijnen ) ghortwente.nl
  • bereikbaarheid voor de hulpdiensten
  • uitwerking van scenario’s (wat te doen bij slecht weer, ongeval, ordeverstoring, brand, paniek in menigte en ontruiming)

Plaatsen tent e.d. in de open lucht (besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)
Het kan zijn dat uw aanvraag voor een evenementenvergunning aan extra eisen moet voldoen. Vanaf 1 januari 2018 is het besluit brandveilig gebruik openbare plaatsen in werking getreden. Daarmee is sprake van een gelijkmatige regeling op het gebied van brandveilig gebruik overige plaatsen. Het besluit gaat voornamelijk over constructies (waaronder een tent, tribune of podium) die tijdelijk in de open lucht worden geplaatst. Daar kunnen namelijk risico’s aanwezig zijn, onder andere wat betreft de brandveiligheid. U moet voldoen aan de AMVB (http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01). De eisen voor het indienen van de vergunning vindt u op de site in het besluit onder hoofdstuk 2, artikel 2.3 Indieningsvereisten gebruiksmelding.

Feest in een gebouw
Houdt u het feest in een gebouw en het feest past niet binnen het normale gebruik van het gebouw (bv. carnavalsgala in een sporthal) dan moet u een melding brandveilig gebruik doen. Meer informatie hierover treft u aan onder omgevingsloket online/bouwwerk brandveilig gebruiken. Hier kunt u de meldingsplicht checken en indien nodig ook indienen.

Schenken van zwak-alcoholhoudende dranken
Indien u zwak-alcoholhoudende dranken buiten een reguliere horecalokaliteit verstrekt, heeft u een ontheffing art. 35 Alcoholwet nodig. U dient dan een aanvraag ontheffing art. 35 Alcoholwet bij te voegen, zie downloads.

Melding klein evenement
U moet ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding doen van het klein evenement. U doet dit via het meldingsformulier klein evenement, zie downloads.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar ons opsturen of mailen. Als u niet zeker weet of uw feest of activiteit kan vallen onder een klein evenement, neem dan tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement contact op met team Fysieke leefomgeving.

Bijzonderheden

Stikstof
Om te bepalen of er acties nodig zijn om bij het evenement eventuele uitstoot van stikstof te voorkomen of te compenseren moet er mogelijk een stikstofberekening worden uitgevoerd. De organisatie van het evenement is hier zelf verantwoordelijk voor. Het wel of niet uitvoeren van een Aerius berekening (ook wel stikstofberekening) is afhankelijk van de locatie van het evenement en de activiteiten en vervoersbewegingen die plaatsvinden tijdens het evenement. In de brochure van de provincie (zie downloads) leest u over de aanpak die u daarbij kunt hanteren.

Afval
Hoe houd je je evenement schoon en opgeruimd. Zie voor tips de brochure 'tips schoon evenement' bij downloads.

Klaar voor de nieuwe regels voor wegwerpplastic?
Vanaf 1 juli 2023 gelden er bij evenementen nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en –bakjes bevatten. Afhankelijk van het type evenement (een open of een gesloten evenement) gelden andere regels of gaan deze met ingang van 1 januari 2024 in. In de bijlage “regelgeving wegwerpbekers en –bakjes” informeren we u over de nieuwe regelgeving en wat die voor u en uw bezoekers betekent.

Uw evenement en het openbaar vervoer
Gaat u tijdens uw evenement een weg afsluiten die ook wordt gebruikt als busroute, dan moet u contact opnemen met de vervoersmaatschappij (Arriva). Het is belangrijk dat u dit op tijd doet, anders kan dit (financiële) gevolgen hebben voor uw evenement. U kunt contact opnemen via het mailadres infrabeheer.twente@arriva.nl.

Meer informatie

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het organiseren van een evenement? Neem dan contact op met organisatieonderdeel Publieke dienstverlening, team Fysieke leefomgeving.

Hoe lang gaat het duren?
Het kan zijn dat de gemeente na ontvangst van de aanvraag  eerst een vooroverleg met u en enkele adviseurs (bijv. brandweer, politie) organiseert. Dit gebeurt vaak bij grote en nieuwe evenementen. In principe beslist de gemeente binnen 6 weken op uw aanvraag.

Heeft u een melding klein evenement ingediend? Dan hoort u binnen 20 werkdagen na ontvangst van de melding of het evenement aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

Leges evenementenvergunning€ 79,80
Aanvraag ontheffing art. 35 Alcoholwet€ 27,30
Ontheffing Zondagswet€ 79,80
Ontheffing geluid€ 79,80