Coronavirus

Evenementenvergunning

Vraagt u zich of en op welke wijze u een evenement kunt organiseren? Het antwoord op vele vragen vindt u in onze Q&A Evenementen, op onze pagina Evenementen en samenkomsten.

 

Wat u moet weten

Geen vergunning nodig

Er is geen vergunning nodig voor een optocht, een bijeenkomst tijdens de Nationale Herdenking, een muziekuitvoering die niet langer duurt dan één uur of een wandel- loop- of fietstocht op de openbare weg  als:

 • de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid niet in gevaar komt;
 • hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd;
 • het bevoegd gezag geen verkeersmaatregelen hoeft te treffen;
 • de organisator een melding klein evenement Dinkelland heeft gedaan aan de burgemeester.


Ook is er geen vergunning nodig bij evenementen (o.a. barbecue, buurt- of straatfeest) waarbij:

 • het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 75 personen;
 • het evenement niet langer duurt dan tot 24:00 uur;
 • geen muziek ten gehore gebracht wordt voor 07:00 uur of na 23:00 uur;
 • geen alcoholhoudende dranken worden verkocht;
 • de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid niet in gevaar komt;
 • hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd;
 • het bevoegd gezag geen verkeersmaatregelen hoeft te treffen;
 • de organisator een melding klein evenement heeft gedaan aan de burgemeester.

 

Evenementenvergunning

Past het evenement niet binnen deze hierboven vermelde regels dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een evenementenvergunning is vaak een gecombineerde vergunning. Dat wil zeggen dat er meerdere vergunningen/ontheffingen in de aanvraag aanwezig zijn.

U kunt hierbij denken aan een vergunning voor een feesttent of een ontheffing van de Zondagswet. Het kan ook zijn dat er verkeersmaatregelen nodig zijn en dat er een verkeersbesluit genomen wordt.

De burgemeester kan een evenementenvergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Of als de aanvraag niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid.

Voor het houden van een evenement moet u rekening houden met een aantal regels. Deze regels hebben betrekking op o.a. de eindtijden van het evenement, de geldigheid van de vergunning, het maximum aantal evenementen en de inzet beveiligers.

Deze regels zijn vastgesteld door de burgemeester en gelden voor alle (vergunningplichtige) evenementen. Deze richtlijnen treft u hier aan (Beleidsregels Evenementen Gemeente Dinkelland en kaarten).

Klik hier voor meer informatie over evenementen en voor bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsplan.

Geen gebruik ballonnen tijdens evenement

De gemeente Dinkelland raadt af om heliumballonnen en/of wensballonnen op te laten. Het valt niet te controleren waar deze ballonnen neerkomen, waardoor de ballonnen (en de linten, touwtjes, clips e.d. die aan de ballon vastzitten) in de natuur of in de zee kunnen belanden. De dieren kunnen deze resten voor voedsel aanzien, of raken verstrikt in de linten/touwtjes. Ook bij de zogenaamde biologische ballonnen duurt het jaren voordat die ballon is vergaan en is de kans groot dat hij schade aanricht aan het milieu.

Wensballonnen zijn ballonnen die worden opgelaten door middel van een brandend kaarsje. Als de wensballon in zee belandt, wordt deze aangezien voor voedsel en kunnen dieren gewond raken. Wensballonnen met brandende kaarsjes zijn bovenal gevaarlijk omdat ze brand kunnen veroorzaken.

Er zijn allerlei andere feestelijke alternatieven, deze vindt u op www.dieballongaatnietop.nl. Belangrijk is dat u controle houdt over wat u gebruikt zodat het nadien weer opgeruimd kan worden.

Aanvragen

Evenementenvergunning

Een aanvraag voor een evenementenvergunning doet u tenminste 12 weken voordat de activiteit of het feest plaatsvindt. Het aanvraagformulier evenementenvergunning dient volledig ingevuld te worden. Vergeet niet het aanvraagformulier evenementenvergunning te ondertekenen en alle bijlagen (plattegronden op schaal, veiligheidsplan, tenttekening en constructieve gegevens tent, podium en/of tribune, veiligheidsplan) mee te sturen.

Bijlagen bij het aanvraagformulier evenementenvergunning

Op het aanvraagformulier evenementenvergunning staat aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen (vraag 19).
Op de situatietekening van het terrein dient u de aanrijroute en de opstelplaats voor de hulpdiensten aan te geven.
U dient ook een veiligheidsplan in te leveren, voor een voorbeeld kunt hier klikken. Soms is het voldoende om een kortere versie van het veiligheidsplan aan te leveren, u kunt hiervoor contact opnemen met het team Wonen en Leven.
U moet in het veiligheidsplan in elk geval vermelden:

 • welke activiteiten u gaat organiseren
 • een lijst met contactpersonen opnemen die bereikbaar zijn tijdens het evenement
 • omschrijving van de organisatie met een communicatieschema;
 • beschrijving geneeskundige inzet (EHBO), beveiliging en verkeersmaatregelen; (zie voor richtlijnen ) ghortwente.nl
 • bereikbaarheid voor de hulpdiensten
 • uitwerking van scenario’s (wat te doen bij slecht weer, ongeval, ordeverstoring, brand, paniek in menigte en ontruiming)

 

Plaatsen tent e.d. in de open lucht (besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

Het kan zijn dat uw aanvraag voor een evenementenvergunning aan extra eisen moet voldoen. Vanaf 1 januari 2018 is het besluit brandveilig gebruik openbare plaatsen in werking getreden. Daarmee is sprake van een gelijkmatige regeling op het gebied van brandveilig gebruik overige plaatsen. Het besluit gaat voornamelijk over constructies (waaronder een tent, tribune of podium) die tijdelijk in de open lucht worden geplaatst. Daar kunnen namelijk risico’s aanwezig zijn, onder andere wat betreft de brandveiligheid. U moet voldoen aan de AMVB (http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01). De eisen voor het indienen van de vergunning vindt u op de site in het besluit onder hoofdstuk 2, artikel 2.3 Indieningsvereisten gebruiksmelding.

Feest in een gebouw

Houdt u het feest in een gebouw en het feest past niet binnen het normale gebruik van het gebouw (bv. carnavalsgala in een sporthal) dan moet u een melding brandveilig gebruik doen. Meer informatie hierover treft u aan onder omgevingsloket online/bouwwerk brandveilig gebruiken. Hier kunt u de meldingsplicht checken en indien nodig ook indienen.

Schenken van zwak-alcoholhoudende dranken

Indien u zwak-alcoholhoudende dranken buiten een reguliere horecalokaliteit verstrekt, heeft u een ontheffing art. 35 DHW nodig. U dient dan een aanvraag ontheffing art 35 DHW bij te voegen.

Melding klein evenement

U moet een melding klein evenement doen uiterlijk 10 werkdagen voor de dag waarop het evenement wordt gehouden.
U doet dit via het meldingsformulier klein evenement. Het ondertekende formulier kunt u naar ons opsturen of mailen. Als u niet zeker weet of uw feest of activiteit kan vallen onder een klein evenement, neem dan tenminste 12 weken van te voren contact op met de afdeling Wonen en Leven.
U dient een routekaart en/of situatieschets van de plaats waar de activiteit of het feest is mee te sturen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het organiseren van een evenement? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, team Wonen en Leven.

 

Hoe lang gaat het duren?

Evenementenvergunning

Het kan zijn dat de gemeente na ontvangst van de aanvraag  eerst een vooroverleg met u en enkele adviseurs (bijv. brandweer, politie) organiseert. Dit gebeurt vaak bij grote en nieuwe evenementen. In principe beslist de gemeente binnen 6 weken op uw aanvraag.

Melding klein evenement

De gemeente beslist in principe binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding.

 

Kosten

Leges evenementenvergunning € 76,00
Leges gebruiksvergunning tent € 227,00
Aanvraag ontheffing art 35 DHW

€ 26,00

Ontheffing Zondagswet € 76,00