Ontwerp beleid wind- en zonne-energie provincie Overijssel ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp beleid wind- en zonne-energie vastgesteld. Het gewijzigde Provinciaal Programma Energietransitie (PPE), de bijbehorende Omgevingseffectrapportage en de aanpassing van de Omgevingsverordening liggen van 18 januari tot en met 28 februari 2024 ter inzage. 

Lees meer in dit nieuwsbericht van provincie Overijssel

Meer informatie over de terinzagelegging op deze website. Hier zijn de stukken ook online beschikbaar.