Parkeervergunningen

Algemeen

U kunt een parkeervergunning aanvragen wanneer u woont in een gebied waar vergunninghouderplaatsen aanwezig zijn. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, het kan daarom zo zijn dat u op een wachtlijst geplaatst wordt.

Aanvragen

In bijlage 2 van de  beleidsregel parkeren (PDF - 770kB)  in de binnenstad van Ootmarsum 2020 is een kaart opgenomen. Bewoners van een huisadres gelegen aan de Oostwal, de Westwal of het gebied daarbinnen en bewoners van het Appellaantje kunnen op dit moment in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Per huisadres kan maximaal één parkeervergunning worden verleend. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Er wordt binnen 8 weken op uw aanvraag om een parkeervergunning beslist. Deze termijn kan met ten hoogste 8 weken worden verlengd.

Informatie

Parkeergebied Ootmarsum

Op de kaart bij downloads zijn alle locaties aangegeven waar de parkeerplaatsen voor vergunninghouders zijn gelegen. Houders van parkeervergunningen voor de binnenstad van Ootmarsum mogen op alle aangeduide parkeerplaatsen voor vergunninghouders parkeren.

Heeft u een leaseauto?

Wanneer u een leaseauto heeft kunt u door het berijdersformulier in te vullen aangeven dat u degene bent die gebruik maakt van de auto.

Kentekenwijziging

Mocht u een parkeervergunning hebben en een andere auto hebben, dan kunt u een verzoek indienen om het kenteken van het motorvoertuig op de parkeervergunning te wijzigen. Voor het wijzigen van een parkeervergunning betaald u geen leges.

Opzeggen parkeervergunning

Als u uw parkeervergunning wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moeten leges worden betaald. Deze kosten bedragen € 79,80. Bij verlies of diefstal van de parkeervergunning kan een duplicaat worden verstrekt, als aangifte is gedaan bij de politie. De kosten hiervoor bedragen € 19,00.