Parkeervergunningen

De binnenstad van Ootmarsum heeft een aantal parkeerplekken die bestemd zijn voor vergunninghouders. Het gebied waarin het parkeren voor vergunninghouders wordt toegestaan is aangegeven op de tekening “Parkeergebied Ootmarsum”.

Wat moet u weten

Aanvragen parkeervergunning

Als u in het parkeergebied Ootmarsum woont  of in de nabijheid van dit gebied een bedrijf heeft, kunt u een aanvraag doen voor een parkeervergunning.

 

Verlies of diefstal van een parkeervergunning

Als u uw vergunning verloren bent of als deze gestolen is, kunt u een duplicaat aanvragen. U dient dan eerst aangifte te doen bij de politie. Vervolgens kunt u het proces-verbaal met het verzoek om een duplicaat te verstrekken digitaal opsturen o.v.v. verzoek duplicaat parkeervergunning.

Voor het verstrekken van een duplicaat worden kosten berekend.

 

Kentekenwijziging

Hiervoor hebben wij van u nodig:

  • originele parkeervergunning
  • kopie kentekenbewijs van de nieuwe auto

U kunt hiervoor een afspraak maken of de stukken schriftelijk opsturen naar ons.

 

Opzeggen/ beëindigen

Als u uw parkeervergunning wilt beëindigen, dan dient u uw originele vergunning op te sturen.

U dient dan de volgende bescheiden op te sturen:

  • ondertekende opzegging, vermeld bij de opzegging ook uw tefoonnummer
  • de originele parkeervergunning

U kunt de stukken natuurlijk ook bij ons langsbrengen. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak met ons te maken. Vraag dan naar een medewerker van het team Wonen en Leven.

 

Aanvragen

Aanvraagformulier

U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier parkeervergunning binnenstad Ootmarsum.

Het formulier moet volledig ingevuld  en ondertekend worden. U kunt vervolgens het aanvraagformulier met de bijlage schriftelijk of digitaal opsturen naar ons.

Bijlagen bij het aanvraagformulier
U dient een kopie van het kentekenbewijs deel I van het voertuig waarvoor de vergunning geldt, mee te sturen.
 

Parkeren voor vergunninghouders

Het gebied waarin het parkeren voor vergunninghouders wordt toegestaan is aangegeven op de tekening "Parkeergebied Ootmarsum".


Beslistermijn

Na ontvangst van de aanvraag wordt er binnen 8 weken op de aanvraag beslist. Deze termijn kan met ten hoogste 8 weken worden verlengd.

Voorwaarden, kosten, contactgevens

Voorwaarden

Wie kan er een aanvraag doen?
De aanvraag voor een parkeervergunning kan gedaan worden:

door eigenaar of houder van een motorvoertuig, die woont in een gebied waar vergunninghouderplaatsen aanwezig zijn (zie tekening “Parkeergebied Ootmarsum”)

Geldigheidsduur vergunning?
De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Maximaal aantal vergunningen per huisadres?
Per huisadres kunnen maximaal 2 parkeervergunningen worden verleend.
 

Wachtlijst

Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare vergunninghouderplaatsen, dan wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst. Een aanvraag voor een eerste vergunning heeft op de wachtlijst voorrang op een aanvraag om een tweede vergunning.

Kosten
Voor de aanvraag van een parkeervergunning of het verstrekken van een duplicaat (bij verlies of diefstal van de vergunning)  moet u leges betalen.

Omschrijving Kosten
Aanvraag € 76,00
Duplicaat € 19,00
Wijziging kenteken Geen kosten


Gemeente Dinkelland
KCC/ team wonen en Leven
Postbus 11
7590 AA Dinkelland
Telefoon:   0541-854100
Mail: info@dinkelland.nl t.a.v. team Wonen en Leven