Coronavirus

Plaatsing bladkorven

Publicatiedatum: 
5 okt 2020

Evenals voorgaande jaren plaatst de gemeente Dinkelland deze week op meerdere plaatsen in de kernen bladkorven. Inwoners kunnen afgevallen bladeren naar deze bladkorven brengen. De gemeente zorgt ervoor dat de korven tijdig worden geleegd.

De bladkorven zijn bedoeld voor bladafval, niet voor snoeihout of afgewaaide takken en al helemaal niet voor ander afval. Zit er toch tuin- en snoeiafval in de bladkorf, dan wordt de bladkorf verwijderd.  Laat dit niet gebeuren, want dat zou jammer zijn voor u en uw buurtbewoners. We vragen u daarom ook om bewoners die zich niet aan deze regel houden hierop aan te spreken, om te voorkomen dat de bladkorf verdwijnt.

In het kort: 

  • Bladkorven zijn alleen bedoeld voor afgevallen bladeren
  • De gemeente zorgt ervoor dat de bladkorven worden geleegd
  • Bij onjuist gebruik worden de korven direct verwijderd

Het is helaas onvermijdelijk dat u een stukje moet lopen om het blad te kunnen storten. Het is voor niet mogelijk om in te gaan op verzoeken om extra korven neer te zetten, omdat alle beschikbare bladkorven worden geplaatst.

Waarom alleen blad? 
Het bladafval wordt gebruikt voor duurzame bemesting. Dat kan alleen als het blad ‘schoon’ is en dus niet vermengd wordt met takken of ander (groen)afval. Takken en ander groen(afval) kunt u in de groene container kwijt of naar het afvalbrenpunt brengen: www.dinkelland.nl/afvalbrengpunt.

We hopen op uw medewerking.

bladkorf
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-