Resultaten gezondheidsverkenning windturbines Nivel bekend

Op 21 december 2023 heeft Nivel de resultaten van de gezondheidsverkenning windturbines bekend gemaakt. In de periode 2012 tot en met 2021 zijn niet vaker acute en chronische gezondheidsproblemen vastgesteld door huisartsen bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit het landelijke populatie-onderzoek dat het wetenschappelijke onderzoeksinstituut uitvoerde.

De bevindingen van de landelijke studie zijn gebaseerd op gegevens van huisartsregistraties over een periode van 10 jaar (2012 – 2021). Uit het onderzoek zijn 5 kernpunten naar voren gekomen:

  1. Geen invloed van nabijheid windturbines op gezondheidsproblemen die door een huisarts zijn gediagnostiseerd. 
  2. Een beperkt aantal symptomen en sociale problemen.
  3. Nauwelijks meer problemen bij hogere geluidniveaus.
  4. De resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden: Dit onderzoek kan geen causale verbanden vaststellen. 
  5. Sterke punten en beperkingen: 
    • Sterke punten: betrouwbare gezondheidsgegevens, van een grote steekproef en een lange onderzoeksperiode. 
    • Geringe statistische kracht omdat maar een klein percentage van de bevolking in de directe omgeving (<500m) van windturbines woont. En beperkte correcties voor verstorende factoren. 

Lees meer hier het volledige rapport van de gezondheidsverkenning windturbines door Nivel.