Coronavirus

Subsidieregeling OZB compensatie

Vrijwilligersorganisaties die eigen grond en/of vastgoed hebben moeten Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Om deze organisaties tegemoet te komen in de kosten heeft de gemeente Dinkelland de ‘Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Dinkelland 2019’. Met de subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties een deel van de betaalde OZB terugkrijgen.

Subsidieregeling OZB compensatie

Vrijwilligersorganisaties die eigen grond en/of vastgoed hebben moeten Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Om deze organisaties tegemoet te komen in de kosten heeft de gemeente Dinkelland de ‘Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Dinkelland 2019’. Met de subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties een deel van de betaalde OZB terugkrijgen.

 

Aanvragen 2019 en 2020

Vrijwilligersorganisaties kunnen de subsidie aanvragen over het jaar 2020 en met terugwerkende kracht over 2019. Dit kunnen zij in één aanvraag doen, waarbij wel beide aanslagen aangeleverd moeten worden. De aanvraag voor de subsidie moet voor 1 juni 2020 bij de gemeente binnen zijn. De subsidie aanvragen kan via de knop bovenaan deze pagina.

 

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten de organisaties aan enkele voorwaarden voldoen. De organisatie:

- heeft binnen de gemeente Dinkelland een of meerdere onroerende zaak/zaken, en heeft hiervoor OZB aanslag ontvangen

- heeft OZB-aanslag betaald

- is een stichting of verenging als rechtspersoon

- heeft geen winstoogmerk

- valt onder een van de volgende categorieën:

  • Sportaccommodaties (sportzaal of -terrein, kantine, kleedgebouw, toiletten, recreatie)
  • MFA
  • Cultuur- of dorpshuis/ wijk- of buurtcentrum
  • Museum
  • Windmolen
  • Carnavalsloods
  • Bibliotheek

Kosten die vallen onder de subsidie

Het OZB-eigenarendeel en het OZB-gebruikersdeel in de door de gemeente Dinkelland opgelegde aanslag komen in aanmerking voor de subsidie. De hoogte van de OZB wordt berekend via het niet-woningen tarief. Met de subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen, waardoor de kosten uiteindelijk gelijk zijn als wanneer het lagere tarief voor woningen zou worden gebruikt.

Waarom deze regeling?

Vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Zij zorgen dat er van alles te doen is op het gebied van sport, bewegen en ontmoeten in de gemeente Dinkelland. Daarom heeft de gemeenteraad in 2019 besloten dat zij een tegemoetkoming in de OZB moeten krijgen. Deze tegemoetkoming is uitgewerkt in een subsidieregeling die op 24 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over deze subsidieregeling kan men terecht bij het subsidiebureau van de gemeente Dinkelland: subsidiebureau@noaberkracht.nl / 0541 854100.