Vooroverleg bouwen

Zijn uw plannen haalbaar?

Voordat u tijd en geld steekt in het ontwikkelen van uw plannen (zoals constructietekeningen, en – berekeningen, bodemonderzoeken e.d.) is het aan te raden een Conceptverzoek aan te vragen. Bij een Conceptverzoek bekijken de accountmanagers Omgevingsvergunningen samen met u wat er nodig is voor uw (bouw)plannen. Het kan namelijk zijn dat uw (bouw)plannen vergunningsvrij zijn. Ook kan het zijn dat u meerdere vergunningen nodig heeft, dit wordt dan ook met u besproken.

Mocht uit het Conceptverzoek blijken dat de plannen niet haalbaar zijn, hoeft u ook geen vergunning aan te vragen en wordt voorkomen dat er (hogere) leges moeten worden betaald.

De haalbaarheid van uw plannen wordt met name bepaald door wat in het Omgevingsplan is geregeld. Hier wordt tijdens het dit verzoek dan ook aan getoetst. Mochten de bouwplannen niet passen binnen het omgevingsplan, dan wordt er gekeken of er een afwijking kan worden verleend en welke stappen hiervoor gemaakt moeten worden.

Aanvragen

Een conceptverzoek wordt gedaan via het DSO. De aanvraag vergunning wordt hierbij in concept klaargezet voor indiening. Bij de laatste stap (stap 7) in het DSO wordt dan gekozen voor de optie “conceptverzoek”. 

Het DSO biedt voor het conceptverzoek géén mogelijkheid tot aanvullingen. Eventuele aanvullingen of aanpassingen dienen gestuurd te worden naar conceptverzoek@noaberkracht.nl.

Meesturen

De gegevens die bij een vooroverleg moeten worden meegestuurd zijn volledig afhankelijk van het bouwplan. Doorgaans kan worden volstaan met de volgende gegevens:

  • Een situatietekening (op schaal :500 of 1:1000);
  • Plattegronden van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Gevelaanzichten van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden met maatvoering (op schaal 1:100);

Voor het uitwerken van een aanvraag adviseren we hiervoor een deskundige te raadplegen.

Kosten

De kosten van een conceptverzoek zijn vastgesteld in de legesverordening. De meest recente legesverordening kunt u terug vinden bij de gemeentebladen op deze website. De kosten voor een conceptverzoek bedragen € 210,- . Wanneer naar aanleiding van het conceptverzoek over wordt gegaan tot het aanvragen van een vergunning, wordt er een korting van 25 procent toegepast op het totaalbedrag van de legeskosten.

Contact

Voor vragen over een vooroverleg neemt u dan contact op met een van de accountmanagers van de WABO (tel: 0541 854100).