Coronavirus

Vergunningsvrij bouwen

Wat moet u weten?

Heeft u altijd een vergunning nodig?

Voor veel (kleine) bouwwerken is geen vergunning nodig. Dit wordt met name bepaald door:

  • het soort bouwwerk,
  • de afmetingen
  • de plek waar het gebouwd wordt.

Of uw bouwwerk daadwerkelijk vergunningsvrij is kunt u via een vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl nakijken. Heeft u toch een vergunning nodig, vraag dan een vooroverleg aan bij de afdeling WABO. In dit vooroverleg helpen wij u met uw eventuele aanvraag voor de vergunning. Twijfelt u? Vraag dan een gesprek aan met de accountmanagers van de WABO. Zij helpen u graag.

 

De regels zijn aangepast waardoor de mogelijkheden om zonder vergunning te kunnen bouwen weliswaar in veel gevallen zijn verruimd, maar ook niet altijd eenvoudig te lezen zijn. We adviseren dan ook altijd een deskundige te raadplegen in het geval u niet zeker weet of de check goed is uitgevoerd. Hiervoor kunt u ook altijd bij de accountmanagers van de WABO terecht.

Ook kunt u voor extra informatie de volgende brochures raadplegen:

Dakkapel:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Erf- of perceelafscheiding:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Bijbehorend bouwwerk (bijgebouw, aan- en uitbouw e.d.)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningv...

Dakraam Zonnecollectoren en zonnepanelen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Schotelantennes

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-p...

Meer informatie

Vergunning haalbaar?

Wanneer blijkt dat u een vergunning nodig heeft raden we aan om eerst te laten onderzoeken of het plan een reële kans heeft. U kunt daarom een vooroverleg indienen bij de gemeente. 

Regels

  • Woningwet
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Bouwbesluit
  • Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)
  • Besluit omgevingsrecht (Bor)