Coronavirus

Wat doen wij?

Als gemeente vinden we biodiversiteit in Dinkelland belangrijk. Daarom houden we hier rekening mee in ons beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder leest u meer over onze aanpak. 

Drachtbomen en bloemenweides

Wij planten drachtbomen. Deze bomen geven nectar of stuifmeel af aan de bijen. Hoe meer van deze bomen wij planten, hoe makkelijker het voor de bijen wordt om van nectarbron tot nectarbron te vliegen. Daarnaast gaan we gemeente verschillende grasstroken omvormen tot bloemenweides.

Maaibeleid

We blijven de wegbermen ecologisch maaien. Dit draagt goed bij aan het verschralen van de bermen, waardoor de bodem geschikter wordt voor bloeiende kruiden en grassen. We gaan bij het onderhoud van de sloten over van het fijnmalen van de begroeiing (klepelen) tot ecologisch maaien, dus maaien en afzuigen. Hierdoor ontstaat een natuurlijke begroeiing met meer bloeiende kruiden, die gunstig zijn voor de biodiversiteit.

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

In Dinkelland gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen, zoals glysofaat, op openbare plantsoenen en bestrating onkruidvrij te houden. Chemische bestrijdingsmiddelen brengen veel schade toe aan plant, dier en bodem. Wij adviseren u ook om onkruid te verwijderen door de voegen te krabben of onkruid weg te borstelen met een staalborstel. 

Een uitzondering hierop vormt de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop.

Aanpak Japanse duizendknoop

Zowel landelijk als in onze gemeente zien we dat agressief verspreidende plantensoorten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, lokale plant- en diersoorten verdringen. Deze soorten worden ook wel 'invasieve plantenexoten genoemd'. De Japanse duizendknoop is zo'n invasieve plantenexoot en kan voor veel problemen zorgen. De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die zich verspreidt met lange, dikke en diepliggende wortels. Door het groeien verdringt de plant andere kruiden en struiken. Dit is niet goed voor de natuur en de verzorgde uitstraling van de openbare ruimte. De plant groeit door beton, asfalt en funderingen van o.a. woningen en andere bouwwerken. Wij verwijderen de plant als we deze tegenkomen. Lees hier meer over de aanpak van de Japanse duizendknoop.

Samenwerking natuurorganisaties

Binnen de gemeente Dinkelland zijn verschillende groen- en natuurverenigingen volop bezig om hun bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit. De gemeente sluit waar mogelijk aan bij projecten en werkt zoveel mogelijk met deze partijen samen.