Beleid en regelgeving gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden

Ook onze Gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Ontwerp-beleidsregel “Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente”
Ter inzage van 9 november tot en met 20 december


Ontwerpbeleid ontgraven en toepassen van grond
Ter inzage van 14 november tot en met 25 december
Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen regio Twente
Addendum bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel


Concept “schuur voor schuur beleid, eerste herziening”
Ter inzage van 14 december tot en met 24 januari 2019