Beleid en regelgeving gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden

Ook onze Gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Op 16 april 2019 heeft de gemeenteraad de Nota bodembeheer met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart Twente vastgesteld.

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid dat nu is vastgesteld. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik.

Binnen zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State tegen de Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart Twente.

Ter inzage van 24 mei tot en met 4 juli 2019