Ruimtelijke plannen ter inzage

Algemene informatie

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) hebben wij een omgevingsplan. In dit omgevingsplan staan al onze bestemmingsplannen, de rijksmilieuregels en een aantal gemeentelijke verordeningen. Wij hebben tot 2032 de tijd om ons eigen gemeentelijk omgevingsplan vast te stellen. Vanaf 1 januari 2024 heet het bestemmingsplan een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat op welke wijze u de gronden kunt gebruiken.

Raadplegen omgevingsplan
U kunt het omgevingsplan digitaal inzien op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl/home. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het onderdeel ‘Regels op de kaart’ nadat u het adres heeft ingevuld. 

Raadplegen
U kunt nu nog het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer.

Verzoek indienen
Wanneer u een bouwplan heeft wat niet past in het omgevingsplan, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Verzoek indienen

Wanneer u een plan heeft dat niet past in het omgevingsplan, dan kunt u hiervoor een principeverzoek indienen. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Uiteindelijk kan het bevoegd gezag altijd anders besluiten dan in het principeverzoek is uitgesproken. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Hieronder vindt u de benodigde informatie en aanvraagformulieren voor het indienen van een verzoek. De mogelijkheid bestaat om voorafgaand of tijdens de aanvraag gebruik te maken van de intaketafel.

Wanneer indienen?
Wanneer na overleg met een accountmanager van de afdeling WABO gebleken is dat u een plan heeft wat niet past binnen het geldende omgevingsplan of de vastomlijnde afwijkingskaders.

Wat indienen?
Het aanvraagformulier principeverzoek (zie downloads), een uitgebreide omschrijving  van de plannen,  een onderbouwing van de plannen en een situatietekening.

Wat kost het?
Zie de legesverordening

Hoe lang duurt het?
Circa 8 weken.

Buitenplanse omgevingsplan activiteiten (BOPA’S)

Indien een activiteit of een plan in strijd is met het omgevingsplan kan de gemeente met toepassing van een BOPA medewerking verlenen. De kennisgeving van de BOPA wordt gepubliceerd op de landelijke website en is in te zien via het onderdeel ‘Regels op de kaart’.

Bouwen of verbouwen

Wanneer u een bouwplan heeft wat wel past in het omgevingsplan, dan heeft u in veel gevallen nog wel een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor een omgevingsvergunning gaat via de landelijke website bij het onderdeel ‘aanvragen’.

Ter inzage

Als u het niet eens bent met een Bopa kunt u hierop reageren. In de kennisgeving is te zien op welke wijze u kunt reageren. Het op tijd indienen van een reactie is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen goed in de gaten. 

Wanneer indienen?
Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een Bopa.

Wat indienen?
Het aanvraagformulier Bopa, de format voor de ruimtelijke onderbouwing en het participatieverslag, te downloaden via onze Omgevingswetpagina.

Wat kost het?
Zie de legesverordening.

Hoe lang duurt het?
Circa 8 weken.

Ter inzage

Wanneer de gemeente een ruimtelijk plan opstelt, herziet, of wijzigt wordt dit bekendgemaakt op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl, het Gemeenteblad en in het plaatselijke huis-aan-huisblad. 

Als u het niet eens bent met een plan kunt u hier op reageren. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.nl. Het op tijd indienen van een reactie is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen goed in de gaten.
 

Hieronder kunt u de ruimtelijke plannen inzien die op dit moment ter inzage liggen.

U kunt alle plannen digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan met behulp van het adres of met het planidentificatienummer (dit nummer vult u in bij de zoekoptie 'plannaam of -nummer')

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Hotel Wyllandrie”
  Ter inzage vanaf 17 mei 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPWYLLANDRIE-VG01.
   
 •  Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, RVR Schiphorstdijk 22 – 22A Denekamp” en beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood” 
  Ter inzage vanaf 17 mei 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPRVRSCHIPHOR22-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Almelosestraat 75 Agelo en Vlijertsdijk 1 Deurningen” 
  Ter inzage vanaf vrijdag 10 mei 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPALMELOSEVLEIJ-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Frensdorferweg 37-41” 
  Ter inzage vanaf vanaf 10 mei 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPFRENSDORFWG-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Breemorsweg 17, Disseroltweg 52, Langkampweg 6” 
  Ter inzage vanaf 10 mei 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPBW17DW52LW6-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Stempelsdijk 3 Saasveld en Bellinckhofweg 1-4 Weerselo” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor rood” 
  Ter inzage vanaf 10 mei 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPSTEMPDKBELLHW-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Alofssteeg 4 en Haarstraat 31 Weerselo” en beeldkwaliteitsplan “Alofssteeg 4 Weerselo” 
  Ter inzage vanaf 10 mei 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPALOFS4HRSTR31-VG01.
   
 • – Rectificatie - Vastgesteld bestemmingsplan “Weerselo, Abdijweg 46” en besluit vaststelling hogere grenswaarde “Abdijweg 46, Weerselo”
  Ter inzage  vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.WEEBPABDIJWEG46-VG01.
   
 • Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst “Legtenbergerstraat 29, Weerselo”
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Weerselo, Spikkert 4” 
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.WEEBPSPIKKERT4-VG01. 
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Weerselo, Abdijweg 46” en besluit vaststelling hogere grenswaarde “Abdijweg 46, Weerselo” 
  Ter inzage  vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.WEEBPABDIJWEG46-VG01
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Lattrop, uitbreiding Dorpsstraat 91” 
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTR91-VG01
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Postelhoekweg 1”
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIPOSTELHOEK1-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Kommiezendijk 8 te Lattrop-Breklenkamp” 
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPKOMMIEZENDIJ8-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Wiemselweg 5 Tilligte” 
  Ter inzage vanaf 12 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPWIEMSELWG5-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsedijk ong. Deurningen En Broekhuisweg 2-2a Saasveld” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood” 
  Ter inzage vanaf 5 april 2024 voor een periode van zes weken. 
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPBORND5BROEKH2-VG01
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 66 en 66A Deurningen”  
  Ter inzage vanaf 5 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR66-VG01.
   
 • Gemeente Dinkelland – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Lubberdinksweg 12-14 Denekamp” 
  Ter inzage vanaf 5 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPLUBBERDW1214-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Loodijk 4 Saasveld” 
  Ter inzage vanaf 5 april 2024 voor een periode van zes weken
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPLOODIJK4-VG01
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “³Buitengebied, Rossumerstraat 2 en 2A Agelo” en besluit vaststelling hogere grenswaarde “³Buitengebied, Rossumerstraat 2 en 2A Agelo” 
  Ter inzage vanaf 5 april 2024 voor een periode van zes weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPROSSTR2EN2A-VG01.
   
 • Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst “Dorpsstraat 69-71, Lattrop-Breklenkamp” 
  Ter inzage van 22 maart 2024 gedurende 6 weken.
  Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. 
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Camping De Kuiperberg” 
  Ter inzage van 22 maart 2024 gedurende 6 weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPKUIPERBERG-VG01.
   
 • Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpsstraat 69-71, Lattrop-Breklenkamp” 
  Ter inzage van 22 maart 2024 gedurende 6 weken.
  Planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BPLATDORPSSTR6971-VG01.