Coronavirus

Mijn Dinkelland 2030!

Logo Mijn Dinkelland 2030
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Mijn Dinkelland 2030! in een notendop

Werken aan een leefbaar dorp, buurtschap of stad is iets van alle tijden, maar maatschappelijke ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk om met elkaar heel bewust na te denken over de toekomst van onze kernen. De samenstelling van de bevolking ziet er in 2030 bijvoorbeeld anders uit dan nu en ook de zorg is volop in verandering.

Zijn alle voorzieningen in de kernen nog wel houdbaar op termijn? Kan de school wel open blijven als er steeds minder leerlingen zijn? Wat is de toekomst van de andere aanwezige voorzieningen? Is daar in 2030 ook nog behoefte aan? Wij willen hier graag samen met de inwoners van de kernen heel bewust over blijven nadenken. Wat vindt u als inwoners belangrijk?

Deze vragen kunnen niet alleen beantwoord worden door de gemeente, maar juist door het dorp, buurtschap of stad zélf, waarbij wij als gemeente graag een partner zijn. Wij komen dus niet met een vooropgezet plan, spreken voortdurend met inwoners over de aanpak van leefbaarheid. Wat kunnen de kernen daar zelf in doen en hoe kunnen wij als gemeente helpen?

 

Hoe doen we dat?

Binnen Mijn Dinkelland 2030! is het geen kwestie van verlanglijstjes maken en geld ontvangen om alle dromen te verwezenlijken. Het is vooral een manier om met elkaar in gesprek te gaan en samen aan een toekomstvisie te werken.

Iedere kern is anders, daarom gaan wij niet voor een eenheidsworst, maar passen wij ons aan bij de gebruiken en gewoonten van uw leefomgeving. Dit betekent dat de aanpak per kern anders is. De contactpersoon van de gemeente die in uw kern aan de slag is, kunt u zien als een buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over- en rekening houdt met uw belangen.

Dit proces van samen nadenken over de eigen woon-, werk- en leefomgeving en hierin samen keuzes maken is de kern van het proces Mijn Dinkelland 2030!

Kijk hier voor de laatste stand van zaken in uw kern.

Meer informatie :

 

Hieronder vindt u  pagina’s vanuit de kernen voor het project Mijn Dinkelland 2030! voor zover al aanwezig. Deze pagina’s worden door de kernen onderhouden en zijn ze zelf verantwoordelijk voor (met uitzondering van de website Weerselo):

Voor meer informatie per kern en om contact op te nemen met de buur(t)man/buur(t)vrouw, kunt u terecht op de  sociale kaart.