Coronavirus

Omgevingsvergunning milieu

Milieuvergunning

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen of in het bezit zijn van een vergunning. De mate van belasting op het (leef)milieu bepaalt of u wel of geen melding moet doen of zelfs een vergunning aan moet vragen. Met belasting op het (leef)milieu moet gedacht worden aan bijvoorbeeld verspreiding van geur, geluid, stof, (chemisch) afval etc.

Op de website van het Omgevingsloket Online  kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 

 

Type A, B of C bedrijf?

Type A: geen milieuvergunning, geen melding Activiteitenbesluit

Belast uw bedrijf het milieu niet of weinig? Dan valt uw bedrijf in type A. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen voor uw bedrijfsactiviteiten. En u hoeft ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Type A-bedrijven zijn bijvoorbeeld: kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Type B: melding Activiteitenbesluit

Belast uw bedrijf het milieu aanzienlijk? Dan valt uw bedrijf in type B. U moet dan een melding Activiteitenbesluit doen voor uw bedrijfsactiviteiten. De melding Activiteitenbesluit kunt u online doen via de AIM. Type B-bedrijven zijn bijvoorbeeld: drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria. Daarnaast vallen veel agrarische bedrijven ook onder type B-bedrijven. Voor bepaalde activiteiten moet u een melding Activiteitenbesluit doen en een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Met de AIM-module kunt u bepalen of dit voor uw bedrijf geldt. Een OBM kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online.

Type C: omgevingsvergunning Milieu

Belast uw bedrijf het milieu op grote schaal? Dan valt uw bedrijf in type C. U moet dan een milieuvergunning aanvragen voor uw bedrijfsactiviteiten. Type C-bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijven met gevaarlijke stoffen en grote landbouwbedrijven.

Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? En komt deze verandering niet meer overeen met uw omgevingsvergunning? Dan moet u een wijzigingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket. Leidt de verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan al mag op grond van de geldende vergunning? Dan geldt in de meeste gevallen een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op Aimonline, Omgevingsloket  en op Infomil