Coronavirus

Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 wordt landelijk een nieuwe wet ingevoerd: de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet over onze leefomgeving. Met onze leefomgeving bedoelen wij de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren, naar school gaan, uitgaan, sporten en winkelen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Hierdoor verandert de manier waarop plannen worden opgesteld en vergunningen worden verleend. De wet daagt inwoners en ondernemers ook uit om actief ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen en verbeteren van de leefomgeving. Dit willen wij vanuit de gemeente graag faciliteren.

Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving

Een nieuwe wet maken is niet genoeg. Het succes staat of valt met de uitvoering van die wet. Daarom wordt alle beschikbare informatie gebundeld in één digitaal loket. Dit heet het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ook wel DSO genoemd. Dit loket zorgt ervoor dat iedereen straks in een oogopslag kan zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Meer samenhang 

De Omgevingswet is bedoeld om meer samenhang te krijgen in de manier waarop we met elkaar zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. We kunnen een gebied verschillend inrichten: kiezen we bijvoorbeeld voor natuur- of landbouwgrond, of kiezen we voor een woon- of industriegebied? Door alles in samenhang met elkaar te beoordelen, ontstaat er een leefomgeving die meer in evenwicht is. Als gemeente hebben wij deze afwegingen gemaakt in samenspraak met de inwoners, belangenpartijen en ondernemers. Deze afwegingen vormen de basis voor de Omgevingsvisie.

Meer lezen over de Omgevingswet? Kijk dan op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Binnen de Omgevingswet kennen we een aantal instrumenten die we in de periode 2022-2029 verder gaan uitwerken: