Overzicht van plannen en projecten

Plannen en projecten

 • Eurowerft Denekamp

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Aantrekkelijker centrumgebied Eurowerft, verbeterde ruimtelijke kwaliteit en beleving (openbare) ruimte, met koppelkansen voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat.

 • Herinrichting Brandlichterweg Denekamp

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  We gaan aan de slag met het opknappen van de Brandlichterweg om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. Op deze pagina vindt u wat we gaan doen.

 • Windenergie

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Gemeente Dinkelland draagt bij aan de landelijke ambities om elektriciteit duurzaam op te wekken. Onder meer met een beleid voor de opwek van windenergie.

 • Omgevingswet

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

 • Fit & Vitaal Dinkelland

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Met het Fit & Vitaal akkoord is de koers bepaald wat wij als inwoners, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Dinkelland belangrijk vinden op het gebied van sporten & bewegen en gezondheid.

 • Rondweg Weerselo

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Rond het jaar 2000 heeft de provincie besloten een onderzoek te starten naar de aanleg van een rondweg in Weerselo