Coronavirus

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar is er Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kindcentra bieden VVE in nauwe samenwerking met het consultatiebureau, de basisscholen en de gemeente. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar volgen in het kindcentrum educatieve programma’s, waarmee ze al spelend van alles leren en waardoor hun emotionele en taalontwikkeling vergroot wordt. In groep 0,1 en 2 van de basisschool wordt gewerkt met programma’s die hierop aansluiten.

Meer weten? Bekijk hier het filmpje over VVE in de gemeente Dinkelland of lees hieronder onze verhalen over VVE.

Lees hieronder onze verhalen over VVE:

- algemeen

- op het consultatiebureau

- bij het kindcentrum

- visie van een ouder

- op de basisschool

De ontwikkeling van uw kind

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat ieder kind een goede start krijgt. Op het consultatiebureau, het kindcentrum en de basisschool werken professionals ieder op hun eigen vakgebied. Zij zien de kinderen regelmatig en houden hun ontwikkeling bij. De informatie die zij hebben, geven ze aan elkaar door, zodat er een goed beeld ontstaat van het kind door een aantal jaren heen. Mocht er aanleiding zijn voor extra ondersteuning, dan kan dat bijvoorbeeld in de vorm van VVE . 

Uk en Puk

De kindcentra werken met de methode Uk & Puk, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De kinderen spelen en leren hiermee tegelijkertijd. Het resultaat is dat ze meer praten, minder verlegen zijn en meer durven. Zo leren ze bijvoorbeeld om te gaan met andere kinderen, op hun beurt te wachten en speelgoed te delen. Ook wordt hun woordenschat vergroot door het VVE-programma. Dat helpt om een betere start te maken op de basisschool.

Als ouders/verzorgers geen gebruik kunnen maken van de landelijke toeslagen kinderopvang, kunnen ze gebruikmaken van de VVE-subsidie die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft.